Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Ernæringsarbeid for helsefagarbeiderenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ernæringsarbeid for helsefagarbeideren

Ernæring og kosthold er en naturlig del av omsorg for mennesker som er i somatisk og psykisk helsetjeneste. Behandlingstilbudet skal sikre at brukere både i og utenfor institusjon får dekket det fysiske behovet de har for ernæring og væske.

Helsefagarbeider med frokostbrett. Foto.

Helsefagarbeidere møter brukere som enten bor hjemme, i omsorgsbolig eller på institusjon. Helsetilstanden til brukerne varierer veldig, og det samme gjør deres ernæringsstatus.

Forebyggende arbeid

Mange har til dels store ernæringsproblemer som omfatter underernæring, feilernæring og overvekt eller fedme. Mange av brukerne av pleie- og omsorgstjenester har av ulike grunner nedsatt eller dårlig appetitt, og andre har stor appetitt og spiser mer enn de har behov for. Noen har ensidig kosthold med økt risiko for feilernæring, mens andre kan ha problemer med å få i seg maten på grunn av dårlig tannstatus, tygge- og svelgeproblemer, kvalme med mer.

Hjemmeboende brukere kan i tilegg ha problemer med å få handlet og tilberedt maten de trenger. Det er derfor sentralt i det forebyggende arbeidet å sikre at både beboere i institusjoner, hjemmeboende kronisk syke og mennesker med nedsatt funksjonsevne som mottar kommunal hjelp, har et ernæringsmessig og sosialt tilfredsstillende kosthold.

Emner

Ernæringsarbeid for helsefagarbeideren