Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Etikk for helsefagarbeidereChevronRight
 4. Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeiderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Håndtering av etiske dilemmaer

Når du står overfor en etisk utfordring, er det viktig at du søker hjelp og støtte til å håndtere situasjonen. Som en hovedregel bør vi håndtere alle etiske utfordringer ved å samtale med nærmeste leder eller gjennom felles diskusjoner med leder(e) og kolleger.

Veiledningssamtale. Foto.

Mange arbeidsplasser har opprettet refleksjonsgrupper eller andre arenaer der man diskuterer etiske problemstillinger. Det er viktig at man i fellesskap kommer fram til hvordan man skal handle i vanskelige situasjoner.

 • Hvordan skal vi få til en god dialog med brukere og pårørende?
 • Hvordan kan vi sikre deres rett til medvirkning?
 • Hvordan kan vi fordele tid og ressurser på en god og rettferdig måte?
 • Hvordan kan vi ta etisk kloke beslutninger i en hektisk og presset hverdag?
 • Hvordan gir vi hjelp til personer som motsetter seg dette?
 • Hva gjør vi når vi oppdager uakseptabel praksis – blant kolleger eller som kultur i institusjonen?
 • Hvordan beskytter vi oss mot utagerende brukere eller pårørende?
 • Hvor går grensen mellom tvang og helsehjelp overfor personer med manglende evne til egenomsorg – innenfor psykiatrien, eldreomsorgen, rusomsorgen eller på andre områder?

Kilde: Veiledning til e-læringsprogram i etisk refleksjon (KS)

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Håndtering av etiske dilemmaer"

Diskuter etiske problemstillinger som dere finner her: Etikk-kort

Oppgaver til "Håndtering av etiske dillemmaer". Oslo kommune

Diskuter problemstillinger du møter her: Etiske valg. Et e-læringsprogram fra Oslo kommune.

Læringsressurser

Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeider

SubjectEmne

Fagstoff