Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etiske dilemma

I helse- og omsorgstjenestene står de etiske utfordringene og dilemmaene i kø. Det har mye å si for brukerne at ledere og ansatte har godt etisk skjønn og praktisk klokskap.

Ung kvinne med bind for øynene

På jobben kan mange situasjoner være vanskelige uten at det dreier seg om en etisk utfordring. Hvis du står overfor en utfordring der ditt valg blir rett for én, men feil for en annen, eller det blir galt uansett hvilken løsning du velger, står du overfor et etisk dilemma.

Eksempler på situasjoner der det kan oppstå etiske utfordringer:

 • i vanskelige samtaler og møter med brukere, pårørende, ansatte og andre involverte
 • når faglige vurderinger går på tvers av brukerens vurderinger
 • når brukeren har redusert evne til å forstå hva som er best for seg selv
 • hvis pårørende har sterke meninger som brukeren eller ansatte ikke deler
 • situasjoner der det kan være nødvendig å bruke tvang
 • når avstanden mellom behovene til brukeren og de tilgjengelige eller faglige ressursene er stor

Etisk refleksjon

Følg lenken til tre episoder med eksempler på etiske dilemma i praksis og oppgaver knyttet til disse. Etisk refleksjon - 3 filmer fra KS Læring

Eller logg deg på her: Etisk refleksjon. E-læring (KS).

«E-læringsprogrammet presenterer en oppdiktet historie fra hjemmesykepleien og sykehjemmet Granly, basert på ulike hendelser og erfaringer vi har samlet fra virkeligheten. Vi har laget filmen i e-læringsprogrammet som korte sekvenser. Etter hver filmsekvens presenteres spørsmål og utfordringer som egner seg for diskusjon i gruppe. Det er ikke filmen og e-læringsprogrammet som skal gi svarene, det er dere»

Dere bør se filmene og gjennomføre de etiske refleksjonene i grupper, gjerne hele klassen sammen.

Litt om de personene og dilemmaene du møter i dette e-læringsprogrammet:

Episode 1: Selvbestemmelse: Vi møter Martin, som bor hjemme og får hjelp av hjemmesykepleien til å administrere medisiner. Han nekter å ta medisinene sine, og sykepleier Kari står overfor et etisk dilemma. Hva skal hun gjøre?

Episode 2: Respekt og holdninger: Martin har fått slag og er kommet på sykehjem. Han har mistet språket og sitter i rullestol. Han er deprimert og trives ikke på sykehjemmet. Martin spiser selv, men det går svært sakte. Pleier Thomas, som mater Astrid som sitter ved Martins bord, har det travelt og begynner å mate Martin også. Vi ser hvordan Thomas, Martin og Astrid opplever situasjonen.

Episode 3: Hverdagskultur: På slutten av forrige episode døde Martin. Datteren Lise kommer til sykehjemmet dagen etter og føler seg overkjørt og dårlig behandlet av de ansatte på sykehjemmet. Hun går til avdelingslederen og forteller hvordan hun opplever det hele.

Utfordringer til deg:

 1. Forklar med eksempler hva selvbestemmelse betyr.
 2. Forklar hva som står i pasientrettighetsloven om rett til medbestemmelse. Pasientrettighetsloven om brukermedvirkning
 3. I filmen møter du pasienten Martin. Han ønsker å spise selv. Hva betyr det for Martin å mestre dette?
 4. Har Martin rett til å nekte å spise?
 5. Hva gjør du som helsefagarbeider hvis en pasient ikke vil spise?
 6. Forklar med eksempler hvordan du som helsefagarbeider kan vise respekt for pasienter, pårørende og kolleger.
 7. Hvordan tror du pasientene opplever det når de ansatte slår på fjernsynet på fellesrommet uten å spørre alle pasientene om de ønsker det?
 8. Hva gjør du hvis du oppdager uønsket atferd hos kolleger?
 9. Hva er holdninger?
 10. I siste episoden om hverdagskultur avslutter Martin med å si: «Det er vanskelig å bo på andre menneskers arbeidsplass.» Drøft det han sier.

Læringsressurser

Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeider

SubjectEmne

Fagstoff