Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Etikk for helsefagarbeidereChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere må ta mange valg og beslutninger i arbeidet sitt. De skal yte faglig, etisk og juridisk forsvarlig helsehjelp som profesjonelle fagarbeidere.

Symbol for lov og etikk. Foto.

Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta. I arbeid med andre mennesker møter man mange etiske dilemma. Det er viktig at helsefagarbeidere reflekterer rundt dette sammen med kollegaene sine.

Profesjonelle helsefagarbeidere må tenke helhetlig omsorg og pleie og ikke fokusere på egne holdninger. I det daglige arbeidet vil man møte brukere fra andre kulturer og med annen religiøs bakgrunn enn en selv.

Når du reflekterer over din egen yrkesutøvelse, blir du også bedre til å håndtere etiske dilemma.

Emner

Etikk for helsefagarbeidere