Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. LegemidlerChevronRight
  4. Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder ChevronRight
  5. Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder

Det er legen som avgjør hvilke legemidler pasienter skal benytte. Sykepleier og vernepleier har kompetanse til å administrere og dele ut legemidler. Helsefagarbeidere i kommunehelsetjenesten kan gjennomføre medisinkurs. Dersom de består kurset, kan de få delegert ansvaret for å dele ut legemidler ut fra de retningslinjene som lederen for virksomheten har satt. Riktig bruk av legemidler forutsetter:

Flere hvite tabletter i ei hånd. Foto.


• riktig legemiddel
• rett pasient
• riktig dose
• riktig tid
• riktig inntaksmåte

Helsefagarbeideren skal observere virkningen og eventuelle bivirkninger av legemidler. Det er derfor viktig at helsefagarbeideren setter seg inn i hvilke diagnoser pasienten har, og hvilken effekt legemidlet skal ha på symptomer eller plager.

Bivirkninger kan arte seg på ulike måter – fra lett utslett til livstruende pustebesvær. Helsefagarbeideren må observere pasienten og rapportere observasjoner på symptomer som kan være bivirkninger, til sykepleier eller lege snarest mulig.

Les mer om legemiddelhåndtering i forskrift for legemiddelhåndtering.

Hva står det her om ansvaret som lederen for virksomheten har?

Læringsressurser

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder

SubjectEmne

Fagstoff