Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
  5. Smittevern i pasientnære prosedyrerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Smittevern i pasientnære prosedyrer

Vi må være nøye med den personlige hygienen til pasientene. De skal ha regelmessig stell. Det bør skje på en slik måte at smitte ikke skjer, og slik at kroppens naturlige motstand mot smitte blir tatt vare på.

Pleier og pasient. Foto.

Endogen smitte: Smitten kommer fra ulike kilder på pasienten selv.
Eksogen smitte: Smitten kommer fra andre personer eller fra gjenstander.

Pasienthygiene (stell og plassering)

Vi vet at en stor del av den smitten som skjer, kommer fra en annen del av pasientens egen kropp – det vi kaller endogen smitte. Derfor er det viktig at vi passer omhyggelig på pasientens hygiene. Det gjelder når vi vasker pasienten, men pasienten selv må være svært oppmerksom på dette problemet.

For å sikre en best mulig pleie av pasienten er veiledning og undervisning i samarbeid med pasienten vesentlig. Et viktig hygienisk prinsipp er å vaske fra det reineste området til de mindre reine områdene på kroppen.

Pasientene bør heller ikke plasseres for tett. Ved tett belegg øker faren for smittespredning siden avstanden fra smittekilde til smittemottaker minker. Derfor er det uheldig med korridorpasienter og flere pasienter på samme rom.

Matservering

Når pasientene skal spise, skal de få tilbud om å få vaske hendene før måltidet. Det er også viktig at personalets hender er reine når de håndterer mat. Hendene skal reingjøres rett før maten skal håndteres og serveres.

Arbeidsantrekket skal også være reint når vi håndterer mat.

Vi skal reingjøre hendene både før vi hjelper en pasient med å spise, og etter. Håndhygiene skal også utføres etter at vi har håndtert av ureint servise.

Ved tilberedning av mat skal vi ikke bruke samme skjærefjøl, kniver og liknende til rå og behandlet mat. Det øker faren for at vi forurenser behandlet mat via kjøkkenredskaper som har vært i kontakt med ubehandlet mat.

Personale med mage–tarm-infeksjon eller infeksjon på hendene skal ikke håndtere mat eller vaske opp etter måltidet.

  • Mat skal ikke bli stående halvlunken over tid. Det fører til bakterievekst og toksindannelse (toksiner = giftstoffer).
  • Mat som ikke spises med én gang, bør avkjøles og varmes opp igjen umiddelbart før den skal spises.
  • Kald mat skal lagres i kjøleskap.

Heller ikke når vi arbeider med mat, skal vi blande reint og ureint. Det vil si at vi ikke skal blande mat som skal serveres, med mat som har vært servert. Den maten vi henter ut fra pasientrommene, skal ikke settes på samme tralle som den maten som skal serveres.

Ved servering av mat skal bordet – eventuelt nattbordet – og brettet være reint. Vi må ikke berøre maten direkte. Vi skal heller ikke berøre bruksdelen av bestikk og servise.

Servise og bestikk skal vaskes ved minst 85 grader C i fem minutter, fortrinnsvis i godkjent oppvaskmaskin. Vann fra varmtvannskran tilfredsstiller ikke temperaturkravene.

Kanner, termokanner og serveringsbord som står framme i korridorene, skal også vaskes jevnlig. Dette er viktig fordi pasienter og pårørende tar i dem når de forsyner seg. Benker, komfyr og golv på kjøkken – både avdelingskjøkken og sentralkjøkken – skal vaskes daglig.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?