Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
  5. Desinfeksjon og sterilisering som smittevernrutiner i helsetjenestenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Desinfeksjon og sterilisering som smittevernrutiner i helsetjenesten

Alle gjenstander og alt utstyr som har vært i kontakt med pasienter eller deres produkter, skal betraktes som forurenset. De må desinfiseres eller destrueres etter bruk.

Skyllerom på helseinstitusjon. Foto.

Desinfeksjon er en prosess for å uskadeliggjøre mikroorganismer. Denne prosessen dreper de fleste mikroorganismer, men den tar ikke livet av bakteriesporer.

Sterilisering er en prosess som dreper alle mikroorganismer, også bakteriesporer. Steriliserte gjenstander og tekstiler betegnes som sterile, altså fri for mikroorganismer.

Flergangsutstyr, både instrumenter og tekstiler, blir forurenset av organisk materiale og mikroorganismer når vi bruker dem. Da er det viktig at vi reingjør og desinfiserer dette utstyret så snart som mulig etter bruk. Inntørket organiske materiale reduserer effekten av desinfeksjon.

Desinfeksjon

Vi skiller mellom to hovedtyper av desinfeksjon: teknisk desinfeksjon og huddesinfeksjon.

  • Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av gjenstander, golv, inventar og liknende.
  • Huddesinfeksjon er desinfeksjon av hud og slimhinner hos pasienter og personale.

Vi har to metoder for teknisk desinfeksjon: varmedesinfeksjon og kjemisk desinfeksjon.

Teknisk desinfeksjon

Den sikreste, enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige metoden for teknisk desinfeksjon er desinfeksjon med fuktig varme. Denne metoden bør vi bruke der det er mulig. Desinfeksjon skjer da i en dekontaminator (bekkenspyler, instrumentvaskemaskin). På kjøkkenet er det oppvaskmaskinen som desinfiserer dekketøy og liknende. Disse maskinene spyler utstyret reint før desinfeksjon.

Kjemisk desinfeksjon

Vi bruker kjemisk desinfeksjon på utstyr som ikke tåler varme, eller som er så stort at det ikke får plass i en dekontaminator. Vi bruker også kjemisk desinfeksjon på flater som må desinfiseres, som golv og benker.

Virkningen av kjemisk desinfeksjon er avhengig av om det har vært direkte kontakt mellom desinfeksjonsmiddelet og den eventuelle mikroorganismen. Virkningen er også avhengig av hvor konsentrert desinfeksjonsmiddelet er, av temperatur, pH og hvor mye organisk materiale som er på utstyret.

Mengden av mikroorganismer på utstyret er avgjørende for effekten. For å få best mulig virkning av desinfeksjonen må vi følge de konsentrasjonene og den brukstida som står på etiketten på middelet.

Huddesinfeksjon

Huddesinfeksjon er en del av håndhygieneprosedyren for personalet, og hører også til hud- og slimhinneprepareringa på pasienter før ulike inngrep. Huda blir desinfisert når hudbarrieren skal brytes, for eksempel ved operative inngrep og injeksjoner. Vi benytter kjemiske desinfeksjonsmidler som er spesielt beregnet på hud og slimhud.

Oppgave:

Statens legemiddelverk har gitt ut heftet Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Gå inn her og finn ut hvilke midler som er best egnet til:

• hånddesinfeksjon
• huddesinfeksjon før injeksjoner
• desinfeksjon av golv og større flater (benker osv.)
• desinfeksjon av ulike typer utstyr

Sterilisering

Det er nødvendig at utstyr som kommer i kontakt med normalt sterile områder, er sterile. Dette er utstyr vi bruker når vi bryter pasientens naturlige barriere, som hud og slimhud, og utstyr som kommer i kontakt med sterile slimhinner som urinveier og nedre luftveier.

Sterilisering tillater bruk av emballasje. Det vil si at vi kan pakke inn produktene før de steriliseres. Emballasjen beskytter produktet slik at det forblir sterilt til vi skal bruke det.

Det er ulike måter å sterilisere utstyret på. Vanndampsterilisering og tørrsterilisering er relativt enkle, kontrollerbare og miljøvennlige metoder. De er derfor gjerne førstevalget blant steriliseringsmetodene. Andre steriliseringsmetoder er gass- og strålesterilisering. De er mer vanlige til industriell sterilisering, blant annet av engangsutstyr.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?