Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
  5. Reinhold som grunnleggende smitteverntiltakChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Reinhold som grunnleggende smitteverntiltak

Mikroorganismer spres fra mennesker i sykehusmiljøet. En del mikroorganismer kan holde seg levedyktige i støv og ureinheter over lengre tid, og støv og skitt kan bli reservoar for smitte. Godt reinhold reduserer både antallet mikroorganismer og deres muligheter for formering.

Skyllerom. Illustrasjon.

Det er alltid en viss mengde støv, mikroorganismer og andre partikler på golvet. Jo større mengden er, jo mer virvles opp ved bevegelse og arbeid. Når synlig støv og ureinheter er fjernet, er innholdet av mikroorganismer i pasientens miljø passelig lavt.

Vaskeservanter er alltid sterkt forurensede. Det samme er toalettseter. De inneholder hudflora fra ulike brukere. Faren for smitte er likevel liten dersom det ikke er søl.

Alt utstyr som personalet og pasientene kommer i kontakt med, bør holdes regelmessig reint. Derfor er det viktig at reingjøringsutstyr brukes riktig, og ikke blir reservoar for mikroorganismer. Utstyret må heller ikke fungere som transportør av smitte fra område til område.

Daglig reingjøring gjøres ved å bruke vann tilsatt reingjøringsmiddel (fuktig mopping er vanlig). Fuktig reingjøring binder støvet og hindrer at mikroorganismer blir virvlet opp. Områder som berøres av mange hender, skal vaskes daglig. Det er viktig at vi ikke overser noen områder ved denne daglige reingjøringen.

Søl av blod, avføring, sekret og liknende skal umiddelbart tørkes opp med cellestoff eller papir som kastes med en gang. Deretter skal området vaskes og desinfiseres.

Dersom det samme utstyret brukes på flere områder, skal vi alltid begynne i de reineste områdene og gå mot de mindre reine. Er ikke dette mulig, skal alt brukt reingjøringsutstyr byttes til reint, eventuelt reingjøres eller desinfiseres før vi går videre til neste område.

Oppgave

Hvilke områder blir berørt av mange hender?

Gå sammen to og to, og skriv ned de forslagene dere kommer fram til. Finner dere like mange forslag som de vi lister opp her?

Forslag til svar: les mer
  • nattbord
  • seng med utstyr som hører til
  • bord og stoler
  • apparatur
  • vask og vannkran

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff