Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
  5. Rutiner for håndtering av reint og ureint utstyr og tekstilerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rutiner for håndtering av reint og ureint utstyr og tekstiler

Gode rutiner for å håndtere gjenstander, tøy og avfall i tillegg til gode reingjøringsrutiner er viktige for å hindre smittespredning. Reine hender håndterer reint utstyr. I alt arbeid skal vi alltid starte med det reine og avslutte med det mindre reine (ureine).

Pleier rer opp seng. Foto.

For å sikre at alle typer utstyr vi bruker, ikke er med på å spre smitte, er det viktig at de transporteres, lagres og håndteres på en sikker måte.

Reint utstyr skal beskyttes mot ytre faktorer i størst mulig grad. Vi skal unngå unødvendig opphold og trafikk på reine lagre. Døra til reint lager skal holdes lukket.

Ureint tøy

bildet viser en helsefagarbeider som håndterer ureint tøy riktig
Hygienisk behandling av ureint tøy

Ureint tøy samles i skittentøysekk, putevar eller plastpose så nært brukerstedet som mulig.

Vi sorterer ureint tøy der det har vært brukt. Verken reint utstyr, brukt utstyr eller brukt sengetøy skal lagres eller legges på golvet. Det øker faren for spredning av mikroorganismer via støv som virvles opp når vi plukker utstyr og tøy opp fra golvet. Ureint tøy skal heller ikke henge over kanten på skittentøytralla.

bildet viser uhygienisk håndtering av ureint tøy
Uhygienisk behandling av ureint tøy

Vi skal ta minst mulig i ureint tøy, og vi skal ikke holde det inntil kroppen. Det forurenser arbeidsdrakten, og fører til fare for indirekte kontaktsmitte inne på rommet eller til andre rom. Smittespredning via tekstiler kan skje dersom vi rister tøyet når vi skifter på og rer sengene.

Senger og sengeutstyr

Senger og sengeutstyr som en ny pasient skal ta i bruk, skal være reine.

Reingjøring av seng og madrass bør ikke foregå på rom der det ligger andre pasienter. Sengeutstyr som dyner og puter skal vaskes dersom de er synlig forurenset. Hvis de ikke er forurenset, er det vanlig å lufte sengeutstyret før en ny pasient får bruke det.

Oppgave

  • Hvorfor er det så viktig at vi ikke legger tøy på golvet eller henger det over kanten på skittentøytralla?
  • Finn eksempler på situasjoner der vi skal starte med reint, og avslutte med ureint.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?