Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
  5. Arbeidsantrekk og beskyttelsesutstyr som grunnleggende smittevernrutineChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsantrekk og beskyttelsesutstyr som grunnleggende smittevernrutine

Grunnleggende smittevernrutiner i helsetjenesten er tiltak som rettes mot alle pasienter. Dette er de hygieniske prinsippene vi jobber etter. Å bruke arbeidsantrekk og beskyttelsesutstyr hører til de grunnleggende smittevernrutiner i helsetjenesten.

Pleiere tar på seg smittefrakker, hansker og munnbind. Foto.

Arbeidsantrekk

Arbeidsantrekket vårt kommer i direkte kontakt med pasienten under stell og annet arbeid. Derfor er det viktig at vi starter arbeidsdagen med reint arbeidsantrekk.

Arbeidsantrekket skal heller ikke brukes utenfor arbeidsstedet. Vi skal derfor skifte til arbeidsantrekk på arbeidsstedet, ikke hjemme. Vi skal også skifte dersom vi forlater arbeidsstedet for eksempel for å gjøre ærender. Dersom arbeidsantrekket blir tilsølt under arbeid, skal vi skifte til reint tøy.

Beskyttelsesutstyr

Stellefrakk

For å beskytte arbeidsantrekket og pasienten bør vi bruke stellefrakk eller engangsforkle i situasjoner som kan forurense arbeidsantrekket. Det kan være i situasjoner når vi kommer tett på pasienten, for eksempel når vi skal stelle pasienten eller re senga.

Når vi arbeider på skyllerommet, bør vi også bruke stellefrakk eller engangsforkle. En fordel med engangsforkleet er at det har et plastlag som også hindrer at fuktighet trenger gjennom.

Når vi arbeider med en pasient, skal vi bruke stellefrakk eller engangsforkle. Ligger det flere pasienter på rommet, skal vi bytte stellefrakk eller forkle mellom pasientene. Vi skal ta av oss stellefrakk eller engangsforkle dersom vi må forlate rommet for å hente utstyr eller liknende. Stellefrakken kan brukes hos samme pasient i ett døgn dersom den ikke blir tilsølt. Vi skifter stellefrakk hver dag etter morgenstellet.

Beskyttelseshansker

Vi bruker hansker i prosedyrer som kan forurense hendene. Hensikten med hansker er å redusere overføringen av smittestoffer fra pasienten til helsearbeiderne.

Vi skal bruke hansker:

  • når vi kommer i kontakt med blod og andre kroppsvæsker
  • når vi kommer i kontakt med hud som ikke er hel
  • når vi kommer i kontakt med forurensede gjenstander
  • når vi kommer i kontakt med smittebærende pasienter
  • når vi har sår eller eksem på hendene våre

Vi bruker hansker til bare én arbeidsoperasjon om gangen. Dersom vi starter en ny prosedyre på samme pasient, skal vi også skifte hansker. Det samme gjelder dersom vi blir avbrutt i arbeidet.
Hansker er ikke en absolutt barriere. De kan ha mikroskopiske hull eller gå i stykker under arbeid.

Hendene blir også fort klamme og fuktige når vi bruker hansker. Derfor er det viktig med håndhygiene før vi tar på hansker, og umiddelbart etter at vi har tatt av hanskene.

Munnbind

Enkle munnbind. Foto.
Enkle munnbind.

Det finnes ulike kvaliteter på munnbind eller munnbeskyttelse. De enkle munnbindene gir som regel ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig beskyttelse for å forbygge smitte.

Vi bruker munnbind både for å beskytte pasientene mot luftveismikrobene vi helsearbeidere har med oss, og for å beskytte oss helsearbeidere mot smitte fra pasienter med luftveisinfeksjon.

Bruk av munnbind

Når vi bruker munnbind, skal vi unngå at hendene kommer i kontakt med nesen. Munnbind forurenses også ved bruk, og vi skal bare bruke det til én arbeidsoperasjon og kaste det rett etter bruk. Vi tar nytt munnbind når vi begynner på en ny arbeidsoperasjon.

Dersom vi lar det brukte munnbindet henge rundt halsen, eller vi oppbevarer det i lomma, forurenses arbeidsantrekket og vi sprer mikroorganismer i miljøet og til andre pasienter. Vi skal også reingjøre hendene umiddelbart etter at vi har fjernet munnbindet.

Oppgave

Hva må vi gjøre dersom vi blir avbrutt i arbeid der vi bruker hansker?
Diskuter to og to før dere ser på forslagene under.

Har dere flere eller bedre forslag?

Forslag til løsning: les mer

Ta da av hanskene, reingjør hendene og ta på nye hansker før du fortsetter arbeidet.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?