Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. HygieneChevronRight
 4. Hygiene og smittevernChevronRight
 5. Håndhygiene som grunnleggende smittevernrutineChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Håndhygiene som grunnleggende smittevernrutine

Grunnleggende smittevernrutiner i helsetjenesten er tiltak som rettes mot alle pasienter. Dette er de hygieniske prinsippene vi jobber etter. Hygiene er et viktig område for helsefagarbeideren. Derfor skal vi her se nærmere på noen av områdene som ble behandlet på Vg1.

Håndhygiene. Foto.

Hendene er det nyttigste redskapet vi har som helsearbeidere – ved sida av å kunne kommunisere og observere. Hendene er samtidig det redskapet som kan gjøre mest skade, fordi de er et viktig ledd i direkte og indirekte kontaktsmitte (se Smittekjeden).

Håndhygiene

Håndhygiene er det enkleste, rimeligste og beste tiltaket for å hindre overføring av smitte. Dessverre er det slik at helsepersonell reingjør hendene sine i mindre enn halvparten av de tilfellene der de bør gjøre det.

Trolig er 20–30 prosent av alle nosokomiale infeksjoner (sykehusinfeksjoner) et resultat av for dårlig eller manglende håndhygiene. Riktig utført håndhygiene fjerner opptil 99 prosent av bakteriene fra hendene.

Klikk på denne hånda, så kommer den opp i et nytt vindu. Da kan du klikke på de ulike figurene og se hva som skjer.

Oppgave

Hendene forurenses av alt vi tar i, og vi forurenser hendene våre både bevisst og ubevisst. Bevisst vil si at vi vet at hendene våre blir forurenset når vi bruker dem i arbeidet vårt.

På hvilke måter forurenser vi hendene våre ubevisst?

Diskuter dette i grupper på tre før dere ser på svareksemplene.

Kanskje kommer dere på flere svar?

Eksempel på ubevisst forurensing av hendene: les mer
 • klø oss på kinnet
 • plukke på kviser
 • klø oss ved neseroten
 • klø oss i håret når vi er usikre
 • ta bort hår som faller fram i ansiktet osv.

Hånddesinfeksjon

Hånddesinfeksjon er ifølge Nasjonal veileder for håndhygiene førstevalget for håndhygiene når hendene er tørre og ikke synlig forurenset.

Husk også at ved hånddesinfeksjon er det viktig at hendene er tørre. Fuktighet reduserer effekten av desinfeksjonsmiddelet.

Fordelene med hånddesinfeksjon er at

 1. den dreper mikroorganismer mer effektivt enn såpe og vann
 2. den er enklere
 3. den er lettere tilgjengelig
 4. den sparer tid (tar bare halvparten av tida det tar å vaske hendene med såpe og vann)
 5. den er hudvennlig

Vi skal vaske hendene med såpe og vann når de er synlig tilsølt eller forurenset med blod eller andre kroppsvæsker. Håndvask er derfor nødvendig når vi har vore i kontakt med kroppsvæsker, ekskrementer, slimhinner eller hud som ikke er intakt, samt sårbandasjer.

Vi vasker også hendene når vi bruker hansker, håndterer mat og har vært på toalettet. Håndvask er viktig fordi desinfeksjonsmidler ikke fysisk fjerner urenheter fra disse aktivitetene, og fordi organisk materiale reduserer effekten som desinfeksjonsmidlene har på mikroorganismer.

Personlig hygiene

For at håndhygienen skal ha ønsket virkning så hendene blir tilstrekkelig rene, er det viktig at negler er korte og avrundede, og at ikke vi bruker ringer og armbånd på jobb.

Dersom vi har lange negler, fester det seg skitt under neglene som vi ikke får fjernet ved vanlig håndhygiene – verken ved å vaske hendene eller bruke hånddesinfeksjon. Det samme gjelder for ringer, armbånd og armbåndsur. Under smykker får vi heller ikke tørket godt nok når vi har reingjort hendene våre, og det gir grobunn for mikroorganismer.

Hår som er langt, skal settes opp eller bindes sammen bak. Hår og hårbunn inneholder mange mikroorganismer, også ofte gule stafylokokker som kan gi infeksjoner hos pasienter.

Hostehygiene

Når vi hoster eller nyser, og når vi har økt sekresjon fra luftveiene, er det viktig at vi – både helsepersonell, pasienter og pårørende – er svært forsiktige for å hindre smitte.


Vi må unngå å nyse eller hoste direkte mot andre. Vi skal da dekke munn og nese med papir som vi kaster med en gang. Vi bør også vurdere om den som hoster eller nyser, skal bruke munnbind i bestemte situasjoner. Vi skal alltid reingjøre hendene når vi har vært i kontakt med luftveissekret.

Utfordringer til deg


 1. Hva er grunnen til at helsepersonell bare reingjør hendene i mindre enn halvparten
  av de tilfellene de bør gjøre det?
 2. I hvilke tilfeller skal helsepersonell vaske hendene med såpe og vann, og når skal de desinfisere hendene?
 3. Gå til ulike nettaviser og søk etter oppslag om håndhygiene de siste seks månedene.
  a. Er det flere eller færre oppslag enn ventet?
  b. Hvorfor skriver pressen om dette?
  c. Lag en kollasj av funnene og heng den opp i klasserommet.
 4. Det har vært en del problemer med øyeinfeksjoner blant pasientene på avdelingen der du jobber. Du får i oppgave å lage en PowerPoint-presentasjon eller en plakat om håndhygiene.
 5. Gå sammen to og to. En av dere desinfiserer hendene sine, mens den andre observerer.
  Den som observerer, gir tilbakemelding til den andre om hvordan han eller hun desinfiserer hendene sine. Bytt roller.
  a. Diskuter det dere har observert, i klassen.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?