Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hygiene og smittevern

Arbeidet med hygiene og smittevern handler i stor grad om å hindre smitte og å forebygge sykdom hos pasienter, brukere og personale. Som helsearbeidere må vi være bevisste på å vise respekt for pasienter og brukere på en slik måte at vi skaper trygghet, selv ved utfordringer knyttet til smitte og smitteforebyggende tiltak.

Sykepleier vasker hendene. Foto.

Det blir i stadig større grad fokusert på det smitteforebyggende arbeidet i helsetjenesten. Utfordringene er størst for sykehusene, men vi ser også at krevende smitteforebyggende arbeid er en del av hverdagen både på sykehjem og i åpen omsorg.

I boliger og bofellesskap der det også jobber helsefagarbeidere, står hygiene og smittevern på dagsordenen. Her er det spesielt viktig å fokusere på hygiene i samband med mat og kjøkken for å hindre at infeksjoner oppstår eller sprer seg.

I alle arbeidssituasjoner en helsefagarbeider er i, er det nødvendig å fokusere på håndhygiene. Hendene er et viktig redskap som vi bruker både til reine og ureine prosedyrer.

I dette kapittelet finner du interaktive oppgaver om smitte og smittevern. De ligger relatert til denne sida, slik at du kan teste dine kunnskaper på dette området.

For å ha best mulig utbytte av dette kapittelet bør du friske opp igjen kunnskapene dine om Smittekjeden fra Vg1.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter