Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
  4. Hygiene og smittevernChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hygiene og smittevern

Arbeidet med hygiene og smittevern handler i stor grad om å hindre smitte og å forebygge sykdom hos pasienter, brukere og personale. Som helsearbeidere må vi være bevisste på å vise respekt for pasienter og brukere på en slik måte at vi skaper trygghet, selv ved utfordringer knyttet til smitte og smitteforebyggende tiltak.

Sykepleier vasker hendene. Foto.

Det blir i stadig større grad fokusert på det smitteforebyggende arbeidet i helsetjenesten. Utfordringene er størst for sykehusene, men vi ser også at krevende smitteforebyggende arbeid er en del av hverdagen både på sykehjem og i åpen omsorg.

I boliger og bofellesskap der det også jobber helsefagarbeidere, står hygiene og smittevern på dagsordenen. Her er det spesielt viktig å fokusere på hygiene i samband med mat og kjøkken for å hindre at infeksjoner oppstår eller sprer seg.

I alle arbeidssituasjoner en helsefagarbeider er i, er det nødvendig å fokusere på håndhygiene. Hendene er et viktig redskap som vi bruker både til reine og ureine prosedyrer.

I dette kapittelet finner du interaktive oppgaver om smitte og smittevern. De ligger relatert til denne sida, slik at du kan teste dine kunnskaper på dette området.

For å ha best mulig utbytte av dette kapittelet bør du friske opp igjen kunnskapene dine om Smittekjeden fra Vg1.

Læringsressurser

Hygiene og smittevern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?