Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. HygieneChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hygiene

Håndhygiene er det enkleste, rimeligste og beste tiltaket for å hindre overføring av smitte. Hygiene er et viktig område for helsefagarbeideren.

Håndvask. Foto.

Hendene er det nyttigste redskapet vi har som helsearbeidere – ved siden av kommunikasjon og observasjon. Hendene er samtidig det redskapet som kan gjøre mest skade, fordi de er et viktig ledd i direkte og indirekte kontaktsmitte.

Alle gjenstander og alt utstyr som har vært i kontakt med pasienter eller deres produkter, skal betraktes som forurenset. De må desinfiseres eller destrueres etter bruk.

Desinfeksjon er en prosess for å uskadeliggjøre mikroorganismer. Denne prosessen dreper de fleste mikroorganismer, men den tar ikke livet av bakteriesporer.

Sterilisering er en prosess som dreper alle mikroorganismer, også bakteriesporer. Steriliserte gjenstander og tekstiler betegnes som sterile, altså fri for mikroorganismer.

Emner

Hygiene

  • Arbeidet med hygiene og smittevern handler i stor grad om å hindre smitte og å forebygge sykdom hos pasienter, brukere og personale.