Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Prosedyrer i pleie- og omsorgssektorenChevronRight
 4. Prosedyrer i pleie- og omsorgstjenestenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Prosedyrer i pleie- og omsorgstjenesten

For å sikre god og lik standard skal det skrives prosedyrer for de ulike arbeidsoppgavene. En prosedyre er en oppskrift på eller beskrivelse av hvordan vi skal gå fram eller handle i en gitt situasjon.

Helsefagarbeider med bekken. Foto,

I pleie- og omsorgstjenesten er arbeidsoppgavene mangfoldige, og det kan være vanskelig til enhver tid å huske hvordan vi skal utføre alle arbeidsoppgavene. Et oppslagsverk med prosedyrer er da et nyttig arbeidsverktøy for å sikre at oppgavene utføres riktig og dermed sikre kvaliteten på arbeidet.

Prosedyrene skal være lett tilgjengelig både for de ansatte og for tilsynsmyndighetene.

Eksempler på prosedyrer kan være:

 • måling av blodtrykk
 • munnpleie
 • stell av pasient i seng
 • gjennomføring av måltider
 • skift av stomibandasje
 • hjerte- og lungeredning (HLR)
 • HMS-arbeid
 • sårbehandling på en bestemt pasient
 • generell sårbehandling

Prosedyrer som gjelder for alle arbeidsplasser, finnes ofte i en kvalitetshåndbok i elektronisk form.

Prosedyrer må evalueres og oppdateres jevnlig. Dette er et ledelsesansvar, men som helsefagarbeider må du gjøre deg kjent med prosedyrer som gjelder på din arbeidsplass, og rapportere eventuelle avvik til nærmeste leder.

En prosedyre bør inneholde:

 • hensikten med prosedyren
 • når prosedyren ble utarbeidet, og når den skal revideres
 • hvem som har godkjenningsmyndighet (prosedyren bør være signert av den som har godkjenningsmyndighet)
 • hvem prosedyren omfatter (gjelder prosedyren for eksempel alle beboerne på sykehjemmet eller en mindre gruppe slagpasienter?)
 • en konkret beskrivelse av hva som skal gjøres
 • en beskrivelse av hvordan feil og avvik skal meldes, behandles og følges opp
 • Kilde: Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Retningslinjer og prosedyrer

Både kvalitetsforskriften, internkontrollforskriften for helse- og sosialtjenester og internkontrollforskriften for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid stiller krav til at det skal utarbeides et system av prosedyrer.

I helsesektoren er det ikke mulig å lage prosedyrer som gjelder for alle situasjoner og alle utfordringer du møter i arbeidet. Pasienter du møter, har individuelle behov, og for å imøtekomme disse må du ta forskjellige hensyn og valg. For eksempel kan det være vanskelig å ha prosedyrer som gjelder etiske problemstillinger, hvordan vi skal vise pasienter respekt, eller gi pasienter en verdig avslutning på livet. I slike tilfeller har vi heller retningslinjer enn prosedyrer.

Følg lenkene til enkelt sårskift og å re tom seng for å se eksempler på to prosedyrer som er filmet.

Læringsressurser

Prosedyrer i pleie- og omsorgstjenesten

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter