Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Prosedyrer i pleie- og omsorgssektorenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Prosedyrer i pleie- og omsorgssektoren

En prosedyre er en oppskrift på eller beskrivelse av hvordan vi skal gå fram eller handle i en gitt situasjon.

Avkryssingsskjema. Foto.

For å sikre god og lik standard skal det skrives prosedyrer for de ulike arbeidsoppgavene.

I pleie- og omsorgstjenesten er arbeidsoppgavene mangfoldige, og det kan være vanskelig til enhver tid å huske hvordan vi skal utføre alle arbeidsoppgavene. Et oppslagsverk med prosedyrer er da et nyttig arbeidsverktøy for å sikre at oppgavene utføres riktig, og at kvaliteten på arbeidet dermed blir god. Prosedyrene skal være lett tilgjengelige både for de ansatte og for tilsynsmyndighetene.

Prosedyrer som gjelder for alle arbeidsplasser, finnes ofte i en kvalitetshåndbok i elektronisk form. Prosedyrer må evalueres og oppdateres jevnlig. Dette er et ledelsesansvar, men som helsefagarbeider må du gjøre deg kjent med prosedyrer som gjelder på din arbeidsplass, og rapportere eventuelle avvik til nærmeste leder.

Emner

Prosedyrer i pleie- og omsorgssektoren