Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
 5. Immobilitet og komplikasjonerChevronRight
 6. Forebygging av psykiske forandringerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forebygging av psykiske forandringer

Inaktivitet gjør det vanskelig å være sosial og dyrke hobbyer og interesser. De psykiske forandringene kan være nedsatt konsentrasjonsevne, desorientering, engstelse, forvirring og depresjon. Det å være i en viss form for aktivitet er viktig for å opprettholde fysiske og mentale funksjoner.

Eldre par går tur i parken hånd i hånd. foto.
Tur i parken sammen

En følelse av isolasjon og ensomhet kan oppstå. Immobile pasienter er avhengig av bistand i stell og gjøremål, og derfor kan de føle seg til bry. Det å være i en viss form for aktivitet er viktig for å opprettholde fysiske og mentale funksjoner.

Symptomer på psykiske forandringer kan være

 • følelse av nedstemthet
 • tristhet
 • gråt
 • initiativløshet
 • lite energi
 • nedsatt matlyst
 • konsentrasjonsproblemer
 • forvirring
 • nedsatt orienteringsevne
 • engstelse
 • aggresjon
 • søvnløshet

Aktivitet

Aktivitet kan være så mangt: en tur ut i hagen, høytlesing av avisen, å høre på radio, trimgrupper, musikk og ulike spill. Aktiviteter sammen med andre mennesker gir et sosialt fellesskap og styrker den enkeltes muligheter til også å delta på andre arenaer.

Med utgangspunkt i pasientens ressurser og interesser er det mulig å finne frem til aktiviteter som passer for den enkelte.

God pleie og omsorg er viktig for å forebygge psykiske forandringer. Helsefagarbeideren må jobbe ut fra et helhetlig menneskesyn og ha som mål å dekke pasientens samlede behov.

Trivsel skapes gjennom enkle tiltak som å holde det ryddig på pasientenes rom, bruke god tid i stell og gjøremål og kommunisere på en god måte.

Alle mennesker trenger å føle at de blir sett, og at noen bryr seg om dem. En hånd å holde i, en klem og et smil er gaver helsefagarbeideren kan gi til pasientene. Slike gaver vil være med på å forebygge psykiske forandringer hos immobile pasienter.

Kosthold

Et næringsrikt kosthold gir energi til fysisk aktivitet, og fysisk aktivitet styrker den psykiske helsen.

Læringsressurser

Immobilitet og komplikasjoner