Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
 5. Immobilitet og komplikasjonerChevronRight
 6. Forebygging av urinveisinfeksjon (UVI)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forebygging av urinveisinfeksjon (UVI)

Nyrene og urinveiene. Illustrasjon.

Immobile pasienter er utsatt for urinveisinfeksjon fordi de får dårligere gjennomskylling av kroppen når de er lite aktive. I tillegg har immobile pasienter gjerne også redusert immunforsvar og nedsatt allmenntilstand, og det gjør dem mer utsatt for infeksjoner. De drikker mindre, og det fører til dårligere gjennomskylling av urinveiene. Resturin kan oppstå dersom sengeliggende pasienter ikke får tømt blæren skikkelig.

Symptomer på urinveisinfeksjon er

 • hyppig vannlating
 • svie ved vannlating
 • illeluktende, mørk og grumsete urin
 • smerter over symfysen
 • nedsatt allmenntilstand
 • feber i sjeldne tilfeller

Aktivitet

Det anbefales en viss form for aktivitet for å få bedret gjennomskyllingen av urinveiene. Aktivitet styrker også immunforsvaret.

Rikelig drikke

Det er viktig med tilstrekkelig drikkemengde for å få god gjennomskylling av urinveiene. Immunforsvaret vil også styrkes ved rikelig drikkemengde, siden næringsstoffene da lettere kan fraktes rundt i kroppen.

Næringsrikt kosthold

Et kosthold som inneholder de næringsstoffene kroppen trenger, vil styrke immunforsvaret og slik gjøre kroppen mer motstandsdyktig mot sykdom. A-, C- og E-vitaminer er særlig viktige for immunforsvaret, og det er også mineralene sink og selen. Surgjørende mat og drikke vil skape ugunstige vekstvilkår for mikroorganismer. Matvarer som regnes som sure, er kjøtt, helkorn, ost, svisker, plommer, tranebær, appelsin og juice. Alkaliske (basiske) matvarer er melk, grønnsaker og frukt.

Hygiene

For å forebygge enhver infeksjon er det viktig at pleiepersonalet har god håndhygiene, bruker hansker, desinfiserer utstyret godt og bruker beskyttelsestøy etter gjeldende smitteverntiltak. Det finnes nasjonale anbefalinger for forebygging av urinveisinfeksjon.

Det er helsepersonellets oppgave å se til at pasienter som ikke selv kan ta hånd om personlig hygiene, får godt stell. Ved vask nedentil og hjelp til toalettbesøk skal pleieren benytte hansker. Både ved nedentilvask og ved tørk etter toalettbesøk er det viktig å vaske eller tørke forfra og bakover for å unngå at E. coli-bakterier fra tarmen trekkes inn i urinrøret. Hos kvinner er det nødvendig å vaske mellom kjønnsleppene, og hos menn skal forhuden trekkes tilbake.

Dersom pasienten har svekket immunforsvar, kan det være hensiktsmessig å benytte ren klut og rent vann ved vask rundt urinrørsåpningen. Ved vask nedentil bør såpen ha lav pH-verdi. Bakterier trives ikke i surt miljø. Er pasienten inkontinent, er det viktig å skifte innlegget ofte. Våte innlegg gir gode levekår for bakterier.

Gode tømmingsrutiner

Pasienten bør sitte mest mulig oppreist for å kunne utnytte tyngdekraften og bukpressen. Da unngår pasienten resturin, som kan gi gode vekstvilkår for bakterier. Toalettbesøk er privat, og pasienten bør derfor få sitte usjenert. Mange trenger også god tid.

Unngå å fryse nedentil og på beina

Det har vist seg at enkelte som sitter på kalde underlag eller på andre måter fryser nedentil eller på beina, lettere får urinveisinfeksjon.

Måle drikke og diurese

For å være sikker på at pasienten drikker tilstrekkelig og får tømt seg godt, kan det være hensiktsmessig å måle drikke eller annet væskeinntak og diurese (urinmengde per døgn).

Læringsressurser

Immobilitet og komplikasjoner