Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
  5. Omsorg for døendeChevronRight
  6. Omsorg ved slutten av livetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Omsorg ved slutten av livet

Et "hospice" var i middelalderen et gjestehus drevet av nonner, hvor pilegrimmer kunne få pleie og omsorg på sin vei. I England fikk ordet en utvidet betydning på 1960-tallet. Da oppsto det en egen filosofi rundt spørsmålet om hvordan man best kunne ta vare på mennesker i livets sluttfase, og et "hospice" ble til et hjem for kronisk syke eller døende. Hospicefilosofien spredte seg snart til flere vestlige land, også til Norge.

Hospice Lovisenberg i Oslo er en spesialavdeling ved Lovisenberg diakonale sykehus, og det eldste norske hospice-tilbudet. Her kan mennesker få omsorg og smertelindring når livet går mot slutten. En viktig del av hospice-tanken er at selv om pasientene er alvorlig syke, er det viktig å gjøre livet så rikt og meningsfullt for dem som mulig. I denne filmen møter vi noen av dem som yter slik omsorg, og vi møter Laila Kristin, som snart skal dø.

Læringsressurser

Omsorg for døende