Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
 5. Omsorg for døendeChevronRight
 6. Observasjoner i tilknytning til livets sluttChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Observasjoner i tilknytning til livets slutt

Det er viktig at helsepersonellet observerer disse symptomene og rapporterer dem videre, slik at pårørende kan varsles om at døden er forestående.

En blomst som er ferdig blomstret. Foto.

Symptomer

Det er flere symptomer som kan være tegn på at døden nærmer seg

 • reduksjon i fysisk aktivitet og egenomsorg
 • økt søvnbehov eller nedsatt bevissthet
 • svekket orienteringsevne eller tiltagende forvirring
 • angst, depresjon eller psykisk stress
 • dårlig matlyst, forstoppelse, kvalme eller oppkast
 • munntørrhet
 • smerter

I terminalfasen er følgende symptomer og diagnoser vanlige

 • dødsralling
 • dyspné og takypné
 • kramper eller rykninger
 • terminal hjertesvikt
 • forvirring eller delirium
 • feber

Symptomer som viser at døden er nært forestående, kan være

 • kalde føtter og hender
 • blåmarmorering
 • blek hud
 • ufrivillig avgang av urin og avføring
 • temperaturøkning eller svetteutbrudd
 • tørr munn og tørre lepper
 • langsomt tap av kontroll over skjelettmuskulatur
 • tiltagende følelsesløshet og svekkede sanser
 • nedsatt bevissthet eller bevisstløshet
 • besværet åndedrett eller Cheyne-Stokes-respirasjon
 • forandringer i ansiktet

Det er viktig at helsepersonellet observerer disse symptomene og rapporterer dem videre, slik at pårørende kan varsles om at døden er forestående. Da kan pårørende få mulighet til å være til stede dersom de ønsker det.

Pårørende må informeres om at hos noen pasienter er dødsleiet kort, mens det hos andre kan strekke seg over dager og uker. De fleste dødsfall er forventet. Undersøkelser viser at mange pårørende opplevde at helsepersonellet ikke var flinke nok til å forutse når døden var nært forestående slik at de pårørende kunne få anledning til å være til stede når døden inntraff.

Kliniske dødstegn

 • respirasjonsstans
 • ingen puls eller hjerteaksjon
 • lysstive pupiller
Det er alltid en lege som skal stadfeste døden.

Læringsressurser

Omsorg for døende