Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
  5. Omsorg for døendeChevronRight
  6. Krise- og sorgreaksjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Krise- og sorgreaksjoner

Det å skulle dø eller miste noen man er glad i, oppleves som en krise i livet og kan medføre at pasienten og de pårørende får krise- og sorgreaksjoner. Noen forsvarsmekanismer er: Benekting

Personen benekter at døden kommer.

Sinne

Sinnet kan rettes mot helsepersonellet, mot pårørende eller mot andre

Kjøpslåing

Personen kan kjøpslå med andre, legen eller skjebnen.

Depresjon

Personen blir fortvilet, gråter og gir opp.

Det er viktig at helsepersonell forstår disse reaksjonene og ikke skyver pasienten eller de pårørende fra seg.

For pasienten og de pårørende kan det være til hjelp og trøst å få informasjon om at krise- og sorgreaksjoner er helt naturlig og vanlig i den tunge tiden de opplever.

Hvilken betydning kan ritualer ha for en som er i sorg? Følg lenken Nettside for ulike kriser og les hva som står der.

Læringsressurser

Omsorg for døende