Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
  5. Omsorg for døendeChevronRight
  6. Kommunikasjon ved livets sluttChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjon ved livets slutt

Som helsepersonell må man være villig til å ta samtaler angående pasientens og pårørendes tanker om døden, og om spørsmål av åndelig karakter.

Der det er naturlig, bør en prest eller eventuelt en annen religiøs leder kontaktes. De fleste velger å snakke med en prest eller religiøs leder som de kjenner og allerede har et tillitsforhold til.

Hva skal du si?

En del helsepersonell synes det er vanskelig å snakke med den døende og de pårørende om døden. Det finnes ingen fasitsvar på spørsmål som «Skal jeg dø nå?», «Hva skjer når jeg dør?» og «Kommer det til å gjøre vondt?»

Når man som helsepersonell får spørsmål det er vanskelig å svare på, kan det være hensiktsmessig å vende spørsmålet tilbake: «Det vet jeg ikke, hva tror du?» Når pasienten eller de pårørende stiller spørsmål, er det gjerne fordi de har behov for å snakke om temaet, ikke nødvendigvis fordi de vil ha et svar.

Profesjonell kommunikasjon

Når man som helsepersonell svarer med å vende spørsmålet tilbake, viser man interesse og vilje til å lytte, og det er god omsorg.

Når man får spørsmål det er vanskelig å svare på, er det helt avgjørende at man ikke gir et svar som bagatelliserer temaet («Dette går nok bra, du er nok bedre i morgen»), eller som latterliggjør pasienten («Det skulle ta seg ut at du bare gir opp»).

Det å ikke nevne døden for en døende pasient ville være respektløst, for det er jo døden pasientens liv handler om nå.

Stillhet kan være fint

Det finnes helsepersonell som er redde for stillhet, og som snakker uavbrutt fordi de tror det er trøst i det. Men det er umulig å trøste vekk alt det vonde. Derfor må man som helsepersonell våge å være stille og kjenne på den vonde følelsen det er at noen skal dø. Slik viser man at man våger å være så nær at man kan stå i lidelsen til den døende.

Omsorg for pårørende


Pårørende trenger også omsorg. Denne omsorgen består blant annet i å gi fortløpende, gjentatt og god informasjon. Forsikringer om at alt vil bli gjort for å lindre plager som kan oppstå i livets siste fase, er avgjørende for at de pårørende skal føle seg trygge.

De pårørende bør få mulighet til å være sammen med den døende, og de skal føle seg ivaretatt ved å bli tilbudt en seng, mat og avlastning. Mange pårørende synes det er godt å få lov til å bistå i stell og andre gjøremål rundt den døende.

Når døden er inntrådt, skal de pårørende vite at de kan være hos den avdøde inntil det føles naturlig å forlate ham eller henne. Helsepersonellet bør være tilgjengelig for de pårørende. Det er ikke nødvendig å si noe eller trøste på andre måter. Et håndtrykk eller det å holde rundt de sørgende kan være nok.

Læringsressurser

Omsorg for døende