Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
  5. Omsorg for døendeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Omsorg for døende

For deg som helsefagarbeider er temaet omsorg og pleie ved livets slutt og døden noe du må forholde deg til. Du skal vise verdighet, profesjonalitet og vise gode evner til å kommunisere med alle rundt personen som skal dø.

Liten gutt ligger og hviler i bestefar hender. Foto.

Som helsefarbeider vil observasjon, tiltak og rapportering være viktig slik at den døende får en så fin avslutning på livet som mulig. Det å være tilstede for pårørende kan også være en viktig del av denne tiden.

Læringsressurser

Omsorg for døende