Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
 5. Grunnleggende sykepleieChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Grunnleggende sykepleie

Sykepleie skal bidra til at pasienten får dekket sine grunnleggende behov. Når du som helsefagarbeider skal utføre grunnleggende sykepleie, trenger du god og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger. Denne kompetansen gjør at pasientens eller brukerens helse og velvære blir godt ivaretatt.

To personer holder hender. Foto.

Sykepleie har flere hensikter:

 • forebygge helsesvikt og skade
 • behandle sykdom og lidelse
 • lindre eller begrense sykdom eller skade
 • drive rehabilitering for opptrening av ferdigheter eller hjelpe til å mestre en ny livssituasjon

Helsefagarbeidere må ha kunnskap innen mange områder for å kunne gi god, grunnleggende sykepleie:

 • personlig hygiene
 • ernæring
 • eliminasjon av urin og avføring
 • komplikasjoner ved immobilitet
 • aktivitet og hvile
 • trivsel og velvære

I dette kapittelet vil det komme fagstoff om disse emnene.

Helsefagarbeideren må kjenne sitt eget kompetanseområde, og i tillegg alltid ta hensyn til pasientens induviduelle behov.

Helsefagarbeidere må i tillegg ha kunnskap om sykdom og funksjonsnedsettelse, kommunikasjon og samhandling og om ulike faktorer som påvirker helsa vår.

Florence Nightingale

Florence Nightingale. Foto.
Florence Nightingale

Florence Nightingale blir regnet som grunnleggeren av moderne sykepleie. Hun mente at for å utøve god sykepleie, var det nødvendig med kunnskap, utdanning, høy moral og respekt for individet.

Virginia Henderson

Virginia Henderson er kjent for å ha definert sykepleierens særegne funksjon:

«Sykepleierens særlige funksjon er å hjelpe individet, sykt eller friskt, i utførelsen av gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse eller til en fredfull død ...»

(Virginia Henderson)

Virginia Hendersons grunnleggende sykepleieprinsipper:

Sykepleieren skal hjelpe pasienten med, eller skape forhold som vil sette
pasienten selv i stand til å utføre følgende gjøremål:

 • å puste normalt
 • å spise og drikke tilstrekkelig
 • å få fjernet kroppens avfallsstoffer
 • å opprettholde riktig kroppsstilling når han ligger, sitter, går og står og
  å skifte stilling
 • å sove og hvile
 • å velge passende klær og sko, og kle av og på seg
 • å opprettholde normal kroppstemperatur uansett klima ved å tilpasse
  klær og omgivelsestemperatur
 • å opprettholde kroppen ren og velstelt og huden beskyttet
 • å unngå farer fra omgivelsene og
 • å unngå å skade andre å få kontakt med andre og gi uttrykk for sine egne behov og følelser
 • å praktisere sin religion og handle slik han mener er rett å arbeide med
  noe som gir følelse av
 • å utrette noe (produktiv sysselsetting)
 • å finne underholdning og fritidssysler
 • å lære det som er nødvendig for god helse og normal utvikling

Tenk over:

 1. Lag et tankekart over det du har lært om grunnleggende behov fra Vg 1 helse- og oppvekstfag.
 2. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære noe om grunnleggende sykepleie?
 3. Se filmen om helsefagarbeideren og kompetanse og gå gjennom sykepleieprinsippene til Viktoria Henderson. Diskutér i klassen om dere finner likheter.

Læringsressurser

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?