Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

ADL-ferdigheter

Å være selvstendig vil si å kunne ta vare på seg selv. Skal vi ha et godt selvbilde og oppleve god livskvalitet, er det viktig at vi mestrer aktivitetene i dagliglivet. For å kunne ta vare på oss selv må vi ha ADL-ferdigheter. ADL-ferdigheter er de ferdighetene vi må ha for å kunne utføre de daglige aktivitetene – ADL.

Tegning av mennesker med utropstegn eller spørsmålstegn over hodet. Illustrasjon.

Slike ferdigheter kan for eksempel være å ha kontroll over armer og bein, slik at vi kan bevege dem slik vi ønsker. Det kan også være ferdigheter som å kunne se, lytte og å gjøre seg forstått gjennom tale, og sosiale ferdigheter i form av å kunne omgås andre.

Å ha en ADL-ferdighet vil si at vi har kunnskap om og erfaring med hvordan vi skal utføre bestemte handlinger. De fleste ADL-ferdigheter lærer vi gjennom prøving og feiling fra vi er små barn. For eksempel lærer vi oss å gå, løpe, snakke og hvordan vi skal oppføre oss sammen med andre. Andre ADL-ferdigheter lærer vi eller utvikler videre når vi blir voksne.

Noen mennesker har reduserte ADL-ferdigheter. Det kan være mange ulike årsaker til at noen har vansker med å utføre daglige gjøremål. Noen har medfødt nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne som gjør at de aldri har lært enkelte ferdigheter, eller at de bare delvis mestrer dem.

For en som har nedsatt funksjonsevne, kan det ta lengre tid å lære seg ulike ferdigheter. Andre har fått en funksjonshemming seinere i livet, for eksempel etter sykdom eller ulykke, som gjør at de har glemt innlærte ferdigheter eller har tapt dem på annen måte.

Oppgave:

Vi lærer eller utvikler ADL-ferdigheter også etter barndommen og oppveksten.

Er det noen ADL-aktiviteter du opplever kan være litt vanskelige eller utfordrende? Hva er grunnen til det? Hva skal til for at du skal kunne mestre bedre den eller de aktivitetene du synes er vanskelige?

Eventuelt kan du her skrive om ADL-aktiviteter du tidligere syntes var vanskelige, men som du mestrer i dag.

Læringsressurser

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?