Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
 5. Tiltak for god søvnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tiltak for god søvn

Som helsefagarbeider observerer du om brukeren er opplagt på dagtid. På institusjon har du også mulighet til å observere brukerens søvn og ulike faktorer som har betydning for hvordan brukeren sover om natten. Du må reagere på symptomer som kan ha sammenheng med dårlig søvn, og innlede samtale med brukeren omkring dette temaet.

Brukeren vet ofte selv hva som må til for at han skal kunne sove godt. I tillegg vil det være din oppgave å informere, gi konkrete forslag og legge til rette for god søvn. Langvarige og alvorlige søvnproblemer må tas opp med lege.

Hvorfor har noen brukere problemer med å sove godt?


Tiltak for god søvn


 • Dersom brukeren har søvnproblemer, kan du spørre om han selv vet hvorfor han ikke får sove. Kanskje har han noe han bekymrer seg for, og som det kan være godt å snakke om.

 • Faste rutiner og en meningsfylt hverdag er også viktig for en god natts søvn.

 • Gjennom dagen kan du legge til rette for varierte aktiviteter som stimulerer brukeren både fysisk, mentalt og sosialt.

 • Legg til rette for brukerens ønsker om når han vil legge seg. Det kan virke hemmende på innsovningen dersom brukeren må legge seg før han er trøtt.

 • Det å stå opp til samme tid hver dag fremmer en god døgnrytme.

 • Søvn på dagtid bør reduseres og avsluttes tidlig på ettermiddagen dersom brukeren har problemer med å sovne om kvelden.

 • Store måltider før leggetid bør unngås, men et lite kveldsmåltid og drikke sikrer at brukeren ikke er sulten eller tørst når han går til sengs.

 • Legg til rette for toalettbesøk og at brukeren får ivaretatt sin personlige hygiene.

 • Dersom brukeren har fysiske ubehag, for eksempel smerter eller kvalme, må du utføre tiltak som kan lindre det. Som oftest vil det da være nødvendig at du kontakter sykepleier.

 • Soverommet skal være rent, fritt for søppel og godt utluftet. Temperaturen i rommet skal det være behagelig å sove i. Anbefalt soveromstemperatur er 15-18 grader, men spør brukeren hva han ønsker.

 • Sengetøyet skal være rent, og dyner og puter skal være ristet opp. Noen ønsker ekstra puter eller ekstra tepper. Lakenet skal være strukket, slik at brukeren unngår å ligge på skrukker.

 • Brukere som har vanskelig for å bevege seg, kan ha behov for trykkavlastende madrass for å forebygge trykksår. I tillegg kan det være aktuelt at du må hjelpe til med å skifte liggestilling flere ganger i løpet av natten.

 • Dersom brukeren er kald på beina, kan det være godt å ha et par varme sokker. Varmeflaske innpakket i et håndkle gir også god varme under dyna.

 • Før leggetid bør kroppen forberedes på hvile. Fysisk og mentalt stimulerende aktiviteter bør derfor unngås på kveldstid. Det samme gjelder inntak av kaffe og tobakk. I timene før leggetid kan det også være lurt å redusere lysnivået.

 • Spør brukeren om han har noen spesielle vaner før leggetid. Legg til rette for at brukeren kan utføre sine vante kveldsrutiner, så langt det lar seg gjøre. Noen ønsker å gå seg en tur før leggetid eller lese på senga. Du kan i tillegg tilby en kopp varm melk med honning eller tilby å lese litt for brukeren.

 • Soverommet bør være mørkt, men enkelte kan ha ønske om å ha på et lite nattlys.

 • Du må bidra til at brukeren føler seg trygg. Noen ønsker at døra står litt på gløtt. Fest ringesnor på sengehesten eller dyna, og informer brukeren om at han kan ringe på ved behov for hjelp eller tilsyn. Det er viktig at du går inn til brukeren så snart du kan, dersom han ringer på. Noen vil ha behov for at du sitter ved sengekanten en stund. Dersom brukeren ønsker det, kan du holde i hånda og stryke varsomt over håret.

 • Du bør legge til rette for at brukeren er mest mulig selvhjulpen om natten. I tilfelle han blir tørst i løpet av natten, kan du sette et glass med friskt isvann på nattbordet. Et nattlys ved senga gjør at brukeren kan finne fram selv. Urinflaske eller bekken kan du sette under nattbordet, eller plasser en toalettstol ved senga. Briller legges tilgjengelig på nattbordet, slik at brukeren ser godt om han har behov for å stå opp.

 • Du må selv bidra til mest mulig ro for den som skal sove. Ikke snakk høyt i korridorene, og ha sko med gummisåler. Vurder behov for nattlig tilsyn. For noen er det av ulike årsaker nødvendig med nattlig tilsyn. Nattlig tilsyn gir ekstra trygghet hos noen, men er forstyrrende for andre. Forstyrr minst mulig ved nattlig tilsyn. Dersom brukeren er våken, bør du ikke snakke med høyere stemme enn at brukeren kan høre deg. Minst mulig lys er også viktig.


Læringsressurser

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?