Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
  5. Ulike typer omsorgChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike typer omsorg

I hverdagen viser du omsorg for de du har rundt deg. Slik naturlig omsorg er preget av gjensidighet. Den du viser omsorg til, gir gjerne omsorg tilbake. Som privatperson kan du også velge hvem du vil gi omsorg til. Å legge til rette for egenomsorg er en del av det å gi omsorg.

To hender holder en blomst. Foto.

Som helsefagarbeider er du forpliktet til å gi profesjonell omsorg. Du kan ikke velge hvem du skal gi omsorg til, og du må ivareta brukerens behov uten å forvente noe tilbake. Helsepersonelloven og de etiske retningslinjer inneholder bestemmelser om dette og hva som forventes av deg som helsepersonell.

Omsorg er gjerne knyttet til praktiske handlinger, men holdningene og kunnskapene dine ligger alltid bak handlingen. Omsorg innebærer derfor både hva du gjør og hvordan du utfører handlingene dine.

Faglig kunnskap er nødvendig for å vite hvordan du kan møte brukerens behov, og du må inneha ferdigheter for å kunne utføre praktiske tiltak. Du må kjenne din egen styrke og dine begrensninger.

Dersom brukerens behov er utenfor ditt kompetanseområde, må du søke hjelp fra noen som har denne kompetansen.

Læringsressurser

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?