Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helhetlig omsorg og pleie i helsesektorenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Som helsefagarbeider er du forpliktet til å gi profesjonell omsorg. Du kan ikke velge hvem du skal gi omsorg til, og du må ivareta brukerens behov. Helsepersonelloven og de etiske retningslinjer inneholder bestemmelser om dette og hva som forventes av deg som helsepersonell.

Eldre dame med besøkskanin i sengen. Foto.

Omsorg er gjerne knyttet til praktiske handlinger, men holdningene og kunnskapene dine ligger alltid bak handlingen. Omsorg innebærer derfor både hva du gjør og hvordan du utfører handlingene dine. Faglig kunnskap er nødvendig for å vite hvordan du kan møte brukerens behov, og du må inneha ferdigheter for å kunne utføre praktiske tiltak. Du må kjenne din egen styrke og dine begrensninger. Dersom brukerens behov er utenfor ditt kompetanseområde, må du søke hjelp fra noen som har denne kompetansen.

En viktig del av det å gi profesjonell omsorg er å sørge for helhetlig omsorg. Helhetlig omsorg innebærer at du ivaretar hele mennesket ut ifra de fire dimensjonene som mennesket består av; den fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle dimensjon. Det er lett å ha fokus på og møte fysiske behov, for eksempel å sørge for at brukeren får ivaretatt personlig hygiene, kledd på seg og får i seg mat. Dette kan forklares med at de fleste fysiske behov er ganske synlige. Psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige behov er ikke like lett å være oppmerksom på, og kan lett glemmes i en travel hverdag. Dersom én eller flere av menneskets dimensjoner ikke blir ivaretatt, vil det få konsekvenser.

Emner

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

  • For deg som helsefagarbeider er det viktig med gode ferdigheter når det gjelder å observere og sette igang tiltak for pasienter som er passive og immobile.

  • For deg som helsefagarbeider vil temat omsorg og pleie ved livets slutt være et tema du må forholde deg til. Du skal vise verdighet, profesjonalitet og vise gode evner til å kommunisere med alle.

Læringsressurser

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?