Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?ChevronRight
  5. Kari forebygger urinveisinfeksjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kari forebygger urinveisinfeksjon

Kari hjelper Sigrid på toalettet. Hun observerer at urinen er mørk, og at det lukter sterkt. Hun snakker med Sigrid om dette.

I rapporten står det at Sigrid ofte er plaget med urinveisinfeksjon. For å kunne forebygge nye infeksjoner må det settes i verk en del tiltak.

Oppgave

  • Ta utgangpunkt i Sigrid og hennes problem med urinen. Bruk den problemløsende metoden og skriv en pleieplan der du begrunner tiltakene du foreslår.

Bruk gjerne øvingsverktøyet i dokumentasjon når du skriver. Det finner du ui lenkesamlingen.

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter