Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?ChevronRight
  5. Sykepleie og kommunikasjon ved MSChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sykepleie og kommunikasjon ved MS

Mange pasienter med MS får etter hvert problemer med å kommunisere. Langsom og uklar uttale er vanlig.

Fordi hukommelsen endrer seg, har noen MS-pasienter vanskelig å uttrykke de ordene de ønsker. De har «ordene på tunga», men ordene forblir der.

En logoped kan finne fram til metoder og hjelpemidler som gjør kommunikasjonen enklere.

Det er viktig å ta seg god tid når man snakker med pasienten, og hjelpe ham eller henne med å få uttrykt sine meninger og behov.

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter