Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?ChevronRight
  5. Parkinsons sykdom – sykepleie ved mentale forandringerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Parkinsons sykdom – sykepleie ved mentale forandringer

Å få en uhelbredelig sykdom hvor funksjonsevnen stadig svekkes, vil kunne medføre depresjon. Det påvirker psyken at man er utrygg på framtiden og har angst for det sykdommen medfører av symptomer og pleiebehov. En pasient med Parkinsons sykdom kan også bli forvirret og glemsk, samt utvikle demens.

Pasient og pårørende må få god informasjon om sykdommen.

Helsefagarbeideren må yte pleie og omsorg på en slik måte at pasienter med Parkinsons sykdom kan bevare sitt selvbilde. Det må oppmuntres til og legges til rette for sosial aktivitet. Dette er av stor betydning for livskvaliteten.

Dersom demenssymptomer oppstår, må sykepleien tilpasses dette.

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter