Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Helsefagarbeidere må ha gode fagkunnskaper om symptomer, behandling og tiltak på ulike sykdommer for å gi forsvarlig helsehjelp som fagarbeidere. De må være bevisst de vanligste bivirkningene av ulike medikamenter og kunne tilegne seg ny kunnskap rundt den enkelte pasient sin bruk av medikamentene.

To hender holder en blomst. Foto.

Helsefagarbeidere skal kommunisere på en slik måte at brukeren er trygg på at det gis tilfredsstillende pleie og omsorg. Man skal kunne observere og rapportere på en måte som kolleger og pårørende forstår, og man skal følge opp tiltak som blir satt i gang av den enkelte helseinstitusjon. En helsefagarbeider er noen ganger den som er mest sammen med brukeren og må kunne gi korrekt pleie og omsorg gjennom hele døgnet. I tverrfaglig samarbeid må en helsefagarbeider vise interesse for ny kunnskap som blir presentert, og håndtere prosedyrer sammen med sin faglige leder slik at kvaliteten på helsetjenesten er tilfredsstillende.

En helsefagarbeider skal ha sykdomskunnskaper slik at tilfredsstillende pleie kan gis. I pasientarbeid vil det være sykepleier, leger og andre yrkesgrupper som må samarbeide. En helsefagarbeiders rolle kan være ulik fra arbeidssted til arbeidssted. For å oppdatere seg på kunnskaper rundt sykdommene må man lese og delta på kurs internt og eksternt på eget arbeidssted. Sykepleie ved noen utvalgte sykdommer blir presentert i dette emnet. Det er alltid eget arbeidssted og praksissted som har den riktige håndteringen av prosedyrer og pleie av den enkelte pasient.

Psykisk sykdom og utfordringer rundt psykisk helse er et stor fagfelt som kan være utfordrende å håndtere. En helsefagarbeider skal kunne gjenkjenne symptomer på tilstander rundt psykisk helse og forstå og rapportere endringer i allmenntilstand. Noen brukere opplever at angst og depresjon blir verre når man blir eldre, og noen opplever ensomhet og utfordringer i samfunnets sosiale endringer. Andre lever med psykisk sykdom hele livet og kan reagere på store endringer i livet som eldre. Psykisk sykdom kan forekomme ved rusmisbruk, og vi vet at rusmisbrukere lever lenger i dagens samfunn. Dette gjør at for eksempel hjemmetjenesten opplever eldre rusmisbrukere oftere enn før med tilleggsutfordringer som psykisk sykdom og dårlig allmenntilstand. Psykisk sykdom er en samlebetegnelse på alvorlige diagnoser som krever behandling. En helsefagarbeider må sette seg inn i hvordan planen er for videre behandling av den enkelte.

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter