Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sykepleie for helsefagarbeideren

Helsefagarbeidere skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie. Da trengs god og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger. Med denne kompetansen blir pasientens eller brukerens helse og velvære godt ivaretatt.

To hender. Foto.

Sykepleie skal bidra til at pasienten får dekket sine grunnleggende behov. Helsefagarbeidere må derfor ha kunnskap innen mange områder for å kunne gi god, grunnleggende sykepleie:

  • personlig hygiene
  • ernæring
  • eliminasjon av urin og avføring
  • komplikasjoner ved immobilitet
  • aktivitet og hvile
  • trivsel og velvære

Helsefagarbeideren må kjenne sitt eget kompetanseområde, og i tillegg alltid ta hensyn til pasientens individuelle behov. Helsefagarbeidere må i tillegg ha kunnskap om sykdom og funksjonsnedsettelse, kommunikasjon og samhandling og om ulike faktorer som påvirker helsa.

Emner

Sykepleie for helsefagarbeideren