Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
 4. Urinveiene - sykdom og plagerChevronRight
 5. Urinveisinfeksjon – cystittChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Urinveisinfeksjon – cystitt

Urinveisinfeksjon er en fellesbetegnelse på infeksjoner i urinveiene. Her vil omtalen begrenses til infeksjoner i urinblæren. Infeksjon i urinblæren kalles også blærebetennelse, blærekatarr og cystitt.

Infeksjoner i urinveiene deles opp i øvre og nedre urinveisinfeksjoner. Øvre urinveisinfeksjoner omfatter nyrebekkenet og ofte også nyrevevet, mens nedre infeksjoner omfatter urinblæren og urinrøret. Urinveisinfeksjon forekommer hyppig, og rammer kvinner i større grad enn menn. Dette skyldes at kvinner har kortere urinrør. Det er også kortere vei mellom endetarm og urinrør hos kvinner, og E-coli-bakterier fra tarmen kan da lett komme opp i urinrøret.

Symptomer

Noen har urinveisinfeksjon uten å ha symptomer, såkalt «stum urinveisinfeksjon». Symptomene ved urinveisinfeksjon skyldes bakterienes påvirkning og irritasjon av blæreslimhinna. De fleste som har urinveisinfeksjon, har følgende symptomer:

 • sterk og hyppig vannlatingstrang
 • små urinmengder ved vannlating
 • svie/smerter ved vannlating
 • smerter i nedre del av magen eller nederst i ryggen
 • syngdefølelse ved urinblæra
 • grumsete og mørk/konsentrert urin
 • illeluktende urin
 • blod i urinen (hematuri)
 • noen ganger feber
 • kan ha nedsatt allmenntilstand
Årsaker til cystitt

I tre av fire tilfeller av urinveisinfeksjon skyldes infeksjonen tarmbakterien E. coli (Escherichia coli).

Infeksjoner i urinrøret kan skyldes seksueIlt overførbare mikroorganismer – for eksempel de som forårsaker kjønnssykdommene klamydia og gonoré. Bakterier vandrer via urinrøret opp i urinblæren og fester seg til slimhinnene der. Slimhinnen blir irritert og rød.

Forhold som disponerer for urinveisinfeksjon:

 • Alder: Eldre som er inaktive og har redusert allmenntilstand, har nedsatt immunforsvar. I tillegg kan eldre være sengeliggende, pleietrengende og inkontinente. Alle disse faktorene disponerer for urinveisinfeksjon.
  Fysiologiske aldersforandringer øker risikoen for urinveisinfeksjon. Med alderen mister urinblæreveggen mye av elastisiteten. Det reduserer lagringskapasiteten, og det blir vanskelig å tømme blæra helt ved vannlating. Prostatakjertelen vokser etter femtiårsalderen. Den klemmer på urinrøret og hemmer urinpassasjen. Urinstrålen blir svakere, og det blir vanskeligere å få tømt urinblæra. Slimhinnen i urinrøret produserer mindre slim og blir tynnere, og dette gir dårligere forsvar mot angrep fra mikroorganismer.
 • Overgangsalder: Kvinner i overgangsalderen kan være plaget av tørrhet i skjeden, og dette disponerer for urinveisinfeksjon.
 • Diabetes: Urin inneholder sukker, og bakterier trives i søtt miljø.
 • Passasjehindring i urinveiene: Forstørret prostata, nyrestein, svulster og forsnevring kan føre til mangelfull tømming av blæra. Resturin gir grobunn for bakterier.
 • Graviditet: Livmoren trykker mot urinlederne. På grunn av hormonendringer i graviditeten påvirkes også muskelsammentrekningene (peristaltikken) i urinveiene, og det kan gi forsinket passasje av urinen.
 • Kateter: Kateteret er en direkte inngang til blæra for bakteriene.
 • Hyppig seksuell aktivitet: Kvinner med hyppige samleier har økt tendens til urinveisinfeksjon.
 • Inkontinens: Våte innlegg gir gode levekår for bakterier.
 • Dårlig underlivshygiene: Feil vaskemetode – vask bakfra og framover – kan gjøre at E. coli-bakterier lettere kommer inn i urinrøret. Ved mangelfull underlivshygiene kan bakteriene få gode vekstvilkår.
 • Dårlig håndhygiene hos pleiepersonalet: Mange pasienter har urinveisinfeksjon. Dersom pleiepersonalet unnlater å bruke hansker og ikke har god håndvask, overfører de smitte fra pasient til pasient.
 • Sengeliggende pasienter: Mangelfull blæretømming kan gi resturin og grobunn for bakterier.
 • Lite væskeinntak: Dehydrerte mennesker har for dårlig gjennomskylling av urinveiene. Dette disponerer for urinveisinfeksjon.
Cystitt: Hvordan stille diagnosen?


Legen stiller diagnosen ved anamnese og urinprøver. Ved urinveisinfeksjon er det patogene (sykdomsfremkallende) bakterier i urinen.

En urinstix vil påvise leukocytter (hvite blodceller), og eventuelt proteiner og blod i urinen. Ved positiv urinstix tas det oftest urinbact (en bakteriologisk prøve) av urinen. En slik urinprøve påviser hvilke type bakterier det er som forårsaker infeksjonen, og hvilke antibiotika som bør benyttes i behandlingen. En slik prosess kalles resistensbestemmelse.

Ved kraftig urinveisinfeksjon blir det tatt blodprøver. Infeksjonsblodprøver som CRP, LPK (hvite blodceller) og SR (senkning) vil da være forhøyet.

Hvis pasienten har gjentatte urinveisinfeksjoner, forordner legen urografi eller ultralyd av nyre og urinveier. Cystoskopi (legen undersøker urinsystemet med et skop) benyttes for å finne eventuelle bakenforliggende årsaker til gjentatte urinveisinfeksjoner.

Behandling av cystitt

Urinveisinfeksjoner kan gå over av seg selv. Behandling med antibiotika forkorter imidlertid sykdomsforløpet og reduserer plagene raskere.

Sammendrag

 • Urinveisinfeksjon er en vanlig plage for mange kvinner.
 • Sårinfeksjoner, lungebetennelse og urinveisinfeksjon er hyppige sykehusinfeksjoner som gir store samfunnsøkonomiske konsekvenser.
 • Urinveisinfeksjon kan skyldes dårlig hygiene hos helsepersonell.
 • Gjennom ulike tiltak kan urinveisinfeksjon forebygges.
 • Urinveisinfeksjon = cystitt
 • Urinveisinfeksjon kan utvikle seg til å bli en kronisk plage som virker inn på livskvaliteten.

Utfordringer til deg

 1. Studer bildet av urinsystemet i innledningen. Søk eventuelt på nett og finn et bilde. Tegn og skriv navn på de ulike delene i urinsystemet.
 2. Forklar hva urinveisinfeksjon er.
 3. Hva kan være årsaker og disponerende faktorer for urinveisinfeksjon? Begrunn svaret.
 4. Hvorfor er kvinner mer utsatt for å få urinveisinfeksjon enn menn?
 5. Hvilke symptomer kan en med urinveisinfeksjon ha?
 6. Hvordan kan diagnosen stilles?

Læringsressurser

Urinveiene - sykdom og plager