Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Helse og sykdomChevronRight
  4. Sanser og nervesystemChevronRight
  5. Synsforstyrrelser etter hjerneslagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Synsforstyrrelser etter hjerneslag

Over 60 prosent av dem som har hatt hjerneslag, opplever ulike synsforstyrrelser som gir dem problemer med å lese og å orientere seg. Det vanligste synsproblemet etter slag er synsfeltutfall som rammer evnen til å se til en av sidene. Utfallet kan også være i øvre eller nedre hjørne av synsfeltet.

Påvirker dagliglivet

Synsforstyrrelser etter hjerneslag kan skape store vansker i dagliglivet. Synsfeltutfall gjør at man ofte støter borti ting og mennesker. Mange synes de blir mer klumsete og usikre. Det er vanskelig å skjelne trappetrinn fra hverandre, man velter kanskje glass eller overser det som ligger i blindsonen på tallerkenen. Kanskje forsvinner enkelte ord i en tekst. Folk rundt en person med synsfeltutfall synes gjerne det er rart at vedkommende ser potetene på tallerkenen, men ikke kjøttet.

Behandling

Det finnes ikke medisinsk behandling for synsforstyrrelser etter hjerneslag. Derimot kan målrettet synstrening ha en positiv effekt. Synstreningen består av ulike øvelser som trener øyemotorikken og muskulaturen og stimulerer det skadde området i synsfeltet. Synsforstyrrelser etter hjerneslag avdekkes i liten grad og vies ikke mye oppmerksomhet i rehabiliteringsapparatet.

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter