Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
 4. Sanser og nervesystemChevronRight
 5. Kommunikasjon og nedsatt funksjon SKAL IKKE BRUKESsevneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kommunikasjon og nedsatt funksjonsevne

Dersom du skal jobbe med eller sammen med mennesker som har spesielle problemer knyttet til kommunikasjon, så må du skaffe deg informasjon om de problemene vedkommende har, slik at dere kan kommunisere så godt som mulig.

Noen av filmene på denne sida handler om eldre, men de inneholder mye som er viktig for kommunikasjonen med mennesker i andre aldersgrupper.

Kommunikasjon med mennesker som har demens og utagerende atferd
Kommunikasjon i kassa
Tegn til tale
Tilrettelegging i klasserommet for elev med hørselshemning

Utfordringer til deg

Oppgave til filmen «Kommunikasjon i kassa»
 1. Hva forteller denne filmen om
  – hva gutten tenkte før han fikk jobb
  – hvilke hjelpemidler som kan gjøre jobben lettere
  – å gi døve muligheter i arbeidslivet
 2. Hvorfor er det viktig at også mennesker med nedsatt funksjonsevne får ta del i arbeidslivet?
 3. Hva krever det av arbeidstakeren dersom han eller hun skal ha jobb?
  Hvilken innstilling må hun eller han ha til egen funksjonsnedsettelse/døvhet?
 4. Prøv dere i rollespill der én er døv og den andre ikke er det. Før en samtale om noe dere er opptatt av.
Oppgaver til filmen «Sansehage» - BUA

Denne filmen handler om eldre, men er likevel relevant for deg.

 1. Hvilken betydning har sanger du lærer i barndommen, for livet ditt senere – for eksempel dersom du blir dement?
 2. Kan du overføre noe av det du ser i denne filmen, til arbeidet med barn og unge?
 3. Hvordan virker fysisk aktivitet her? Gjelder det i andre sammenhenger?
 4. Hvordan kan du bruke en sansehage i arbeidet med barn og unge – både de med og de uten funksjonsnedsettelser?
 5. Forklar begrepet «helsefremmende».
 6. Hvilken betydning har mestring?
Oppgaver til filmen «Musikkterapi» BUA
 1. I denne filmen møter du voksne personer som har musikkterapi. Tror du deler av dette kan brukes til barn og unge?
 2. Hvordan kan du bruke musikk når du jobber med barn og bevegelser?
 3. Hvordan kan musikk brukes i arbeid med autister og mennesker med psykiske problemer?
 4. Hvordan kan sanger og musikk som man lærte og likte da man var barn eller ungdom, ha betydning når man blir eldre?
 5. Hvordan kan du bruke musikk i arbeidet med barn og unge?
 6. En av damene her sier at musikk er bra for humøret. Finn ut hva barn mener om dette.
 7. Hvordan tror du at musikk kan brukes som en nøkkel til mestring også blant barn og unge?
Oppgaver til filmen "”Per Olav prøver seg som blind”
 1. Skriv et sammendrag fra filmen.
 2. Hva forteller filmen om hvordan det er for blinde å delta i gymtimene?
 3. Jenta på filmen sier noe om hva hun tror er forskjellen på å være født blind og det å bli blind senere. Hva sier hun?
 4. Spør gymlæreren din om du kan få prøve noen av de øvelsene du ser her. Hvillke erfaringer gjør du deg?
 5. Hvorfor er det ekstra viktig for blinde å stole på andre?
 6. Hva lærer du om øyet og det å være blind ved å se filmen?
 7. Hva vil det si dersom en person er fargeblind?
 8. Hva er punktskrift?
Oppgaver til filmen «Tegn til tale»
 1. Hva er tegn til tale?
 2. Hvorfor brukes tegn til tale?
 3. Søk på nettet og se hva du kan finne om tegn til tale.
 4. Hva er lommetegn?
 5. Hva krever bruken av tegn til tale av deg som barne- og ungdomsarbeider?
 6. Hvorfor er det viktig at alle barn får uttrykke seg?
Oppgaver til filmen ”Tilrettelegging for lærling med hørselshemming”
 1. Hva forteller filmen om at tolker kan faguttrykk?
 2. Hvor viktig tror du tolken er?
 3. Hva må kollegaen tenke på når han bruker tolken?
Oppgaver til filmen «Forsinket språkutvikling»
 1. Hvordan kan du vite at et barn har et språkproblem?
 2. Hvilken grov hovedregel kan det være lurt å ha i bakhodet når man vurderer språket til barna ved 2- og 3-årsalderen?
 3. Hva er spesifikke språkproblemer?
 4. Hvorfor er det viktig å få hjelp så tidlig som mulig når barn har språkproblemer?
 5. Hva er et språkbad?
Oppgaver til filmen ”Tilrettelegging i klasserommet for elev med hørselshemning”
 1. Her hører du om en oppfinnelse som gjør det mulig for gutten å høre - forklar hva dette er.
 2. Hvordan tilrettelegger læreren/ skolen for opplæringa her?
 3. Hva forteller foreldrene om de valgene de har tatt?
 4. Her hører du om kommuneøkonomi og at tilrettelegging koster penger. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

Læringsressurser

Sanser og nervesystem

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter