Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
 4. Kreft ChevronRight
 5. LungekreftChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Lungekreft

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og utgjør 1/3 av alle krefttilfeller hos menn og 1/4 av alle krefttilfeller hos kvinner. Lungekreft er den ledende dødsårsaken av kreft blant menn og er i flere land blitt den hyppigste dødsårsak av kreft også blant kvinner. Hvert år får omtrent 900 kvinner og 1 350 menn lungekreft i Norge. De fleste som blir rammet av lungekreft, er mellom 50 og 70 år.

Lege lytter på ryggen til en mann med stetoskop. Foto.

Forekomsten blant kvinner stiger i takt med økende sigarettforbruk. Hvis ingen røkte, ville cirka 85 % av alle lungekrefttilfellene vært unngått. Det satses derfor mye fra samfunnets side for å få flere til å slutte å røyke.

Årsaker

Sigarettrøyking er den absolutt viktigste årsaken til lungekreft både blant menn og kvinner og er ansvarlig for 80–90 % av alle tilfellene av lungekreft. Andre former for røyking er også forbundet med økt risiko for lungekreft, for eksempel piperøyking og sigarrøyking, men risikoen er høyere ved sigarettrøyking. Passiv røyking øker også risikoen for lungekreft.

Asbest er den vanligste yrkesmessige risikofaktoren. Hvis du både røyker og har vært utsatt for asbest, er risikoen for å få lungekreft betydelig. Støv, gasser, kjemikalier og stråling kan også være årsaker til utvikling av lungekreft.

Video om lungekreft

Symptomer

Lunge. Foto.
Øverst ser vi kreftvevet, og de mørke områdene viser at dette er lungen til en person som har røykt.

Lungekreft omfatter alle former for kreft i lungene og/eller luftveiene (bronkiene). Cirka 90 % av alle tilfellene av lungekreft er lokalisert til bronkiene (bronkialkreft).

Diagnosen lungekreft bør overveies når en storrøker (som røyker over 15 sigaretter daglig) har luftveissymptomer, som for eksempel økt hosting av seks ukers varighet. Lungekreft som gir symptomer, er som regel en fremskreden kreftsykdom. Tidlige symptomer er

 • hoste
 • blodig oppspytt
 • brystsmerter
 • tung pust
 • lungebetennelse som ikke vil gi seg
 • tretthet
 • vekttap
 • heshet

Lungekreft kan i tillegg gi en lang rekke andre og kanskje litt uvanlige symptomer.

Diagnose

Diagnosen stilles ved hjelp av røntgen og CT av lungene og av andre organer for å påvise eventuell spredning. Det tas også celleprøve fra spytt, og luftveiene kan undersøkes med kikkert, såkalt bronkoskopi.

Behandling

Bare 25 % av pasientene kan opereres, og mange av disse viser seg under operasjonen å ha en kreftsvulst som ikke lar seg fjerne.
Cellegift har usikker effekt ved lungekreft. Strålebehandling synes å ha bedre effekt.

Å leve med lungekreft

Tung pust og tretthetsfølelse er vanlige plager og vil kunne begrense normal aktivitet.

Å få diagnosen lungekreft er for de fleste et sjokk. Det finnes imidlertid et aktivt og velorganisert støtteapparat for kreftpasienter på de fleste sykehus. I tillegg kan Kreftforeningen være behjelpelig med å formidle kontakt med andre i samme situasjon eller tilby mer informasjon om sykdommen.

Læringsressurser

Kreft

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?