Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
 4. Kreft ChevronRight
 5. Kreft ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kreft

Kreft er et samlenavn på ulike kreftsykdommer som alle arter seg forskjellig. Felles for kreftsykdommene er at de starter med ukontrollert celledeling.

Kollasje som viser forskjelige livsstil som øker risikoen for kreft

Ukontrollert cellevekst

Kreft er ukontrollert vekst og spredning av celler. Det dreier seg ikke om én sykdom, men en gruppe sykdommer som har det til felles at kroppen har mistet kontrollen over celledelingen.

Ukontrollert celledeling - kreftceller

Hva er årsaken til kreft?

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til årsaksfaktorene til de fleste kreftsykdommer. I stedet for å bruke ordet årsak snakker man derfor ofte om hva som kan gi økt risiko. Forskning har vist at miljø, arv og livsstil er noen faktorer som kan øke risikoen for visse kreftformer.

Tobakksrøking er den viktigste kjemiske årsaken til kreft og er en vesentlig faktor ved kreft i tungen, svelget, spiserøret, livmorhalsen og urinblæren. Sollys er den viktigste strålingskilden og spiller en sentral rolle i utviklingen av hudkreft. Det er imidlertid ikke slik at enhver som utsettes for disse kreftfremkallende faktorene, får kreft. Men noen av oss er mer sårbare enn andre på grunn av nedarvede, genetiske forhold.

Hvordan er leveutsiktene ved kreftsykdom?

Tidlig diagnose og behandling er helt avgjørende for prognosen. Dessverre er det slik at de fleste kreftsykdommene utvikler seg i det stille. Når de omsider gir symptomer, er kreften kommet så langt at den ikke lar seg stoppe. I dag finnes det helsekontroller som har som mål å kunne stille kreftdiagnosen tidlig, som for eksempel:

 • celleprøver for å påvise livmorhalskreft
 • mammografi for å finne tidlig brystkreft
 • undersøkelser på blod i avføringen kan vise seg å nyttig i jakten på tykktarmskreft.

Bedre diagnostikk, som CT og MR, gjør at kreft noen ganger kan påvises i et tidligere stadium, og dermed bedres mulighetene til å fjerne kreften. De følgende nye behandlingsprinsippene har bedret utfallet for en del kreftsykdommer:

 • nye medisiner
 • bedre operasjonsmetoder
 • mer hensiktsmessig strålebehandling
Palliativ behandling

Også ved uhelbredelig kreftsykdom kan man i dag tilby bedre behandling enn før. Smerter og annet ubehag kan behandles tilfredsstillende med smertestillende og symptomdempende midler. God ernæring bidrar også til å bedre livskvaliteten.

CT og MR

 • CT er en form for røntgenundersøkelse som viser snittbilder.
 • MR er en undersøkelsesmetode som benyttes til blant annet mammografi, undersøkelse av bryster.

Læringsressurser

Kreft

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?