Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Helse og sykdomChevronRight
  4. Aldring og helseChevronRight
  5. Å jobbe med eldre menneskerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å jobbe med eldre mennesker

I dagens eldreomsorg forsøker myndighetene å legge til rette for miljøer som gir mennesker muligheter til å bevare og utvikle ressursene og egenskapene sine samtidig som de eldes. Til dette trengs fagpersonell som har kunnskaper om aldring, aldersforandringer og sykdommer knyttet til aldring.

Eldre mann. Foto.

I dagens samfunn er omsorgen for eldre i stor grad blitt en samfunnsoppgave. Endringer i familiestrukturer, bomønster og en travel hverdag har gjort at de eldre i mindre grad enn før er integrerte i familien.

Tidligere fikk eldre som trengte pleie og omsorg, dette behovet dekket av familien, mens de eldre i dag i stor grad får dekket pleie- og omsorgsbehovet av profesjonelle som arbeider i hjemmebasert omsorg eller i sykehjem.

På hvilke arbeidsplasser i helsevesenet kan helsefagarbeideren møte eldre mennesker?

Eldre mennesker er en gruppe som ofte er takknemlige for pleie- og omsorgstjenestene de får av helsefagarbeidere.

Mange av de eldre setter pris på å kunne dele noe av visdommen sin og livserfaringene sine med yngre mennesker. At noen har tid og lyst til å høre historien til et eldre menneske, gir den eldre en følelse av at han eller hun blir sett og fortsatt har verdi.

Unge helsefagarbeidere kan synes det er vanskelig å finne et tema å prate med de eldre om, men det å spørre de eldre om livshistorien deres er et utmerket samtaletema. Selv demente kan huske barndommen og ungdommen sin. Gjennom samtale med eldre mennesker kan helsefagarbeideren også få kunnskaper om historien og samfunnsutviklingen.

Læringsressurser

Aldring og helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale