1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Helse og sykdomChevronRight
  4. Aldring og helseChevronRight
  5. Alderdom og verdighetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Alderdom og verdighet

Verdighet i alderdommen er et viktig tema når du skal utdanne deg som helsefagarbeider.

Oppgaver til filmen

Se filmen Alderdom og verdighet og diskuter hva som ligger i begrepet verdighet. Hvorfor er det viktig å sette søkelys på begrepet verdighet i alderdommen? Gi eksempler på handlinger eller mangel på handlinger som har med verdighet å gjøre i arbeidet med eldre.

For nynorsk

Oppgåver til filmen

Sjå filmen Alderdom og verdighet og diskuter kva som ligger i omgrepet verdigheit. Kvifor er det viktig å setje søkjelys på omgrepet verdigheit i alderdommen? Gi eksempel på handlingar eller mangel på handlingar som har med verdigheit å gjere i arbeidet med eldre.

Læringsressurser

Aldring og helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale