Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
 4. Aldring og helseChevronRight
 5. EldreombudChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Eldreombud

– Eldreombudet er til for alle!, smiler eldreombud i Oslo, Anne Myhr. Hun er Norges første og hittil eneste ombud for eldre, en stilling som ble opprettet av Oslo kommune i 2007.

Mange eldre kvier seg for å si fra om problemer de har. Ombudet skal derfor drive oppsøkende arbeid blant eldre, og ta imot henvendelser fra brukere og pårørende. – Den viktigste oppgaven min er å sikre kvaliteten på helse- og velferdstjenestene, og å gi råd og veiledning.
Også de som arbeider i helsevesenet kan ta kontakt med eldreombudet i Oslo, hvis de har spørsmål eller trenger råd eller informasjon.

Oppgaver

Hvilke spørsmål møter eldreombudet i filmen i jobben sin? Hvilket spørsmål stiller hun til eldre hun oppsøker på sykehjem, og hvorfor gjør hun det?

For nynorsk sjå her:

– Eldreombodet er til for alle!, smiler eldreombod i Oslo, Anne Myhr. Ho er det første og hittil einaste ombodet for eldre i Noreg, ei stilling som ble oppretta av Oslo kommune i 2007.

Mange eldre kvir seg for å seie ifrå om problem dei har. Derfor skal ombodet drive oppsøkjande arbeid blant dei, og ta imot spørsmål frå brukarar og pårørande. – Den viktigaste oppgåven min er å sikre kvaliteten på helse- og velferdstenestene, og å gi råd og rettleiing. Dei som arbeider i helsevesenet kan óg ta kontakt med eldreombodet i Oslo, dersom dei har spørsmål eller treng råd eller informasjon.

Oppgåver

Kva for nokre spørsmål møter eldreombodet i filmen i jobben sin? Kva spørsmål stiller ho til eldre ho oppsøkjer på sjukeheimar, og kvifor gjer ho det?

Læringsressurser

Aldring og helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  1. oktober: Internasjonal dag for eldre

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Lotte sykehjem i Danmark

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Aldring og fordommer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Eldre tar sitt eget liv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale