Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
 4. Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon ChevronRight
 5. Hva skal du observere?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva skal du observere?

Benytt alle situasjoner du har sammen med brukeren, til å observere. Du må ta individuelle hensyn, men noen generelle observasjoner skal du alltid gjøre.

Pleier observerer pasient. Illustrasjon.

Allmenntilstand

I denne sammenhengen omfatter allmenntilstanden både den fysiske og den psykiske siden ved brukerens generelle helsetilstand. Funksjonsnivået til brukeren vil være avgjørende for hvilke tiltak som settes i verk.

Flere forhold kan gi deg opplysninger om brukerens allmenntilstand.

Noen eksempler:

 • Hva mener brukeren selv om sin egen allmenntilstand?
 • Er huden blek eller rød?
 • Hvordan er temperaturen på huden?
 • Virker brukeren trett eller slapp?
 • Har brukeren god matlyst i forhold til hva vi kan forvente i hans situasjon?
 • Ivaretar brukeren sin egen personlige hygiene? Virker han velstelt eller ustelt?
 • Virker blikket våkent eller matt?
 • Er det samsvar mellom høyde og vekt?
 • Hvordan har brukeren det psykisk? Virker han glad eller lei seg? Virker brukeren orientert og samlet?

Trivsel

Det kan være vanskelig å observere om en person trives eller ikke, siden det er stor forskjell på hvordan trivsel kommer til uttrykk. Likevel kan det være noen felles holdepunkter:

 • Hva og hvordan svarer han når du spør hvordan han har det?
 • Virker han unormalt passiv eller trist?

Kroppens funksjonsområder

For å kunne observere helhetlig må du vite hva som er normalt for en person.

Eksempel

Du måler blodtrykket til en bruker. Det viser 150/100. Er det normalt?

Skade, sykdom og andre former for avvik

For å vite hva og hvordan du skal observere i forskjellige situasjoner, må du ha kunnskap om vanlige sykdomstegn og avvik fra det normale.

Hvis du skal hjelpe en bruker som har hjertesvikt, med morgenstellet, må du ha kunnskap om den generelle helsen hans og spesifikt om sykdommen hans for å kunne gjøre gode observasjoner.

Eksempel

Du er inne hos en bruker som har hjertesvikt. Du observerer at han har hevelser i leggene og virker tung i pusten.

Omgivelsene til brukeren

 • Hvordan er rammen rundt brukeren (nærhet, nabolag og miljø)?
 • Hvordan samhandler familien, naboene og personalet med ham?
 • Hvordan er brukerens sosiale nettverk, boforhold og økonomi?

Samarbeid

I arbeidet med å observere og kartlegge brukerens hjelpebehov er det viktig at du samarbeider tett med brukeren og resten av personalgruppen. Dere må dele erfaringer med hverandre og sammenligne observasjoner.

En oppsummering av det dere er kommet fram til, vil bli rapportert og dokumentert. Det gjør at brukeren slipper å svare på de samme spørsmålene hver gang det kommer nytt personale.

Utfordringer til deg

 1. Hva hører med til de generelle observasjonene av en bruker?
 2. Hvorfor er det viktig å rapportere de opplysningene og observasjonene man gjør?
 3. Hvilke generelle observasjoner kan du gjøre under et morgenstell?
 4. Diskuter med en medelev hva dere vil gjøre videre med de observasjonene som er beskrevet i eksemplene.

Læringsressurser

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?