Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Observasjon

Som helsefagarbeider er du sammen med brukeren i mange forskjellige situasjoner i løpet av en dag, og det er viktig at du observerer brukeren i denne tiden.

Samtale mellom helsefagarbeider og eldre bruker. Foto.

De to viktigste måtene å innhente informasjon om brukere på er å observere og å samtale. For å observere må du bruke sansene dine.

Å observere er

  • å iaktta eller se
  • å høre
  • å lukte
  • å kjenne

Som helsefagarbeider er du sammen med brukeren i mange forskjellige situasjoner i løpet av en dag, og det er viktig at du observerer brukeren i denne tiden. Observasjonene gir deg informasjon slik at du kan kartlegge brukerens individuelle ressurser og behov.

Observasjon kommer fra latin og betyr «iakttakelse» eller «undersøkelse».

Å bli flink til å observere krever trening. Den som har lang erfaring, opparbeider seg et «klinisk blikk», som betyr at man vet hva man skal se etter, og fort legger merke til endringer i tilstanden til brukeren.

Det kan få store konsekvenser for en bruker hvis du som helsefagarbeider overser en rød flekk på en hæl, eller at du ikke lytter til signaler som tyder på at han eller hun har smerter.

Det er viktig at du vet

  • hva du skal observere
  • hvordan du skal observere
  • når du skal observere

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr å observere?
  2. Hvorfor er det viktig at du observerer brukere du møter?

Læringsressurser

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?