Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Helse og sykdomChevronRight
  4. Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon ChevronRight
  5. Hva kan gi opplysninger om allmenntilstanden til en pasient? ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Verktøy og mal

Hva kan gi opplysninger om allmenntilstanden til en pasient?

Flere forhold kan gi opplysninger om pasientens allmenntilstand. Dersom pasienten avviker fra dette er det viktig at helsefagarbeideren foretar en vurdering av den helhetlige helsetilstanden.

Avviker helsetilstanden fra det som er normalt for pasienten i en slik grad at allmenntilstanden kan betegnes som nedsatt? I så fall er det viktig å snarest rapportere til sykepleier eller lege.

Tabellen nedenfor beskriver normale forhold eller normalverdier.

Tabell

FUNKSJONSOMRÅDER OBSERVASJON AV NORMALE FORHOLD
RESPIRASJON åndedrett (respirasjonsfrekvens) 14-16 per minutt, jevn rytme, uanstrengt
SIRKULASJON puls 60-80 per minutt, regelmessig

blodtrykk 120/80 (individuelt og øker med alder)

kroppstemperatur 36,0-37,5 grader (øker med ca. 0,5 grader i løpet av dagen)
ERNÆRING inntak av drikke ca. 30 ml per kg kroppsvekt per døgn

inntak av mat normalt god matlyst avhengig av kroppsvekt, alder, aktivitet og kjønn
ELIMINASJON vannlating ca. 1500 ml per døgn for voksne med klar, gul urin

avføring 1-2 ganger per døgn til 2-3 ganger per uke, med deigaktig konsistens og gulbrun farge, luftavgang (flatus) noen ganger i døgnet

menstruasjon før overgangsalder blødning ca. hver 28. dag med varighet 3-7 dager
SØVN OG HVILE søvn 6- 9 timer per døgn for en voksen person

bevissthet normalt våken, lar seg lett vekke
SANSER sanser normalt syn, hørsel, lukt og smak, evne til å kjenne berøring, smerte og temperaturforskjeller
PERSONLIG HYGIENE personlig hygiene ivaretar hygienen, ren og velstelt
SMERTE smerter fri for smerte i både aktivitet og hvile
HUD OG SÅR hudfarge normal hudfarge, varm i huden

sår huden skal være hel og elastisk
PSYKISK psykisk tilstand normalt godt humør, lett å samhandle med

egeninnsikt orientert om egen tilstand, tid og sted

trivsel virker fornøyd og glad

evne til egenomsorg utfører daglige gjøremål
SOSIALT sosialt samhandler med andre, deltar i aktiviteter

Læringsressurser

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?