Hopp til innhold

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Arv og evolusjonChevronRight
  4. ArvestoffetChevronRight
  5. Vår genetiske kodeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vår genetiske kode

Det genetiske alfabetet er kort, med bare fire "bokstaver": A, C, T og G. Likevel er dette nok til å romme informasjon om alle de proteinene kroppen din, katta di eller potteplanten i vinduskarmen trenger for å vokse og fungere.

En fascinerende verden

Bli med på en reise inn i en fascinerende verden som for få år siden var nesten ukjent for oss. Du skal få se hvordan koden er bygd opp og lære hvordan informasjonen i et gen brukes til å sette sammen aminosyrer til proteiner. Alt dette danner grunnlaget for å lære om de mulighetene som genteknologien gir, som genmodifisering, kloning og gentesting.

Du er unik

DNA-fingeravtrykk fra mor, far og to barn. Illustrasjon.
Du har en unik genkombinasjon med arv fra begge foreldrene dine.

Det er ingen andre som har de samme genene som deg, med mindre du er en enegget tvilling. Du er en unik nykombinasjon av genene fra dine forfedre og formødre.

Alle gener nedarves uforandret, men den store mengden gener som finnes i flere utgaver, , gjør at hvert individ får sin unike kombinasjon av arveanlegg.

Til tross for at vi ser store ytre forskjeller, er nesten alt DNA likt hos alle mennesker. De små forskjellene i DNA er likevel nok til sikker identifisering av en person. DNA-profil eller DNA-fingeravtrykk brukes blant annet i farskapssaker eller kriminalsaker.

Et gen er en oppskrift

Oppskriften på hele organismen er lagret som DNA-koder i hver eneste cellekjerne.
Når det er behov for å lage et protein, må genet som koder for dette proteinet, kopieres. Deretter sendes kopien av oppskriften ut i cytoplasmaet til ribosomene, hvor proteinene kan lages.

Originalen (DNA-et) forblir beskyttet inne i kjernen. Den forblir uforandret og kan kopieres uendelig flere ganger. DNA-et er både for stort og for sårbart til å transporteres inn og ut av kjernemembranen.

Koden blir oversatt fra DNA til RNA

Fosfatgruppe (F), sukker (D) og nitrogenbase (G) bundet sammen. Illustrasjon.
Nukleotid

Når et gen skal , vil DNA-et åpne seg slik at enzymet RNA-polymerase kan gli langs den ene strengen i DNA og koble sammen som skal danne det ferdige mRNA-et. På bildet over kan du se at U binder seg til A, og C binder seg til G. Når RNA-polymerase kommer til enden av genet (oppskriften) som skal kopieres, vil mRNA løsne.

Oversikt over hvilke tripletter i mRNA som koder for de ulike aminosyrene. Tabell.
Genetisk kode. Hvis du følger ei linje fra sentrum og utover, kan du for eksempel se at CCA koder for aminosyren prolin.

mRNA er en kopi av genet som lett kan passere porene i kjernemembranen på vei ut til ribosomene i cytoplasma. Her bygges proteinene etter hvert som oppskriften tolkes.

mRNA er definert som den genetiske koden. Den genetiske koden er universell. Det betyr at den er lik i alle levende organismer. For eksempel er UCU koden for aminosyren serin i alle organismer.

mRNA = den genetiske koden

Kopien av genet er en enkel tråd som kalles messenger-RNA (mRNA kalles på norsk budbringer-RNA). mRNA er nesten lik den ene siden i DNA-molekylet (halv stige). Denne omskrivingen fra DNA til mRNA kalles .

RNA skiller seg fra DNA ved at det er enkelttrådet, inneholder sukkeret ribose i stedet for sukkeret deoksyribose og basen urasil (U) i stedet for tymin (T).

  • Veien fra DNA til protein går via RNA.
  • mRNA er definert som den genetiske koden.
  • En triplett (kodon) på mRNA er koden for én bestemt aminosyre.

Læringsressurser

Arvestoffet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter