1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. StilhistorieChevronRight
  4. ModernismenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Modernismen

Samfunnet endret seg radikalt på 1800-tallet. Utvikling av ny teknologi og industri gjorde at mange flyttet til byene for å få arbeid. 1900-tallet er preget av nyskaping innen kunst, arkitektur, kunsthåndverk, musikk og litteratur. Eksperimentering og kunstnerisk frihet ble lagt vekt på.

Modernismen før og nå.

Modernismen brøt fram på midten av 1800-tallet og påvirket den vestlige kulturen gjennom hele 1900-tallet. Synet på verden endret seg. En gikk bort fra gamle tradisjoner og ønsket å skape nye uttrykk. I billedkunsten var det ikke lenger et mål å etterlikne virkeligheten. I arkitektur og brukskunst rensket en bort unødvendig pynt. I stedet brukte man rette linjer og rene flater. Form, funksjon og materialer skulle være i fokus. Modernismen er et samlebegrep for flere ulike retninger. Innenfor design og kunsthåndverk utviklet modernismen seg gjennom Art Deco, funksjonalisme, Scandinavian Design, popmodernisme og fram til postmodernisme.

Kunstindustrimuseet i Oslo

Da Kunstindustrimuseet i Oslo skulle etablere en ny basisutstilling, ønsket de å vise modernismens utvikling fra 1905 til 2005. På 700 kvadratmeter samlet de ca. 1200 gjenstander som skulle vise høydepunkt fra norsk og internasjonal designhistorie. Rundt tre fjerdedeler av gjenstandene var norske. Av enkeltutøvere som ble framhevet kan nevnes møbler og tepper av Gerhard Munthe, serviser av Nora Gulbrandsen, smykker av Tone Vigeland og emaljegjenstander av Grete Prytz Kittelsen. Utstillingen fokuserte på kunsthåndverk som grunnlag for design.

Design av Grete Prytz Kittelsen

Da museet skulle lage utstillingen, utlyste de en konkurranse om ny utstillingsdesign, og denne ble vunnet av Reiulf Ramstad Arkitekter. De laget monterne med hylleknekter av lys som mange av gjenstandene ble plassert i. De stod også for fargevalgene. ”Modernismens lys” viste fram lamper fra hele hundreåret i et rødt rom. Arkitekt Reiulf Ramstad forklarte valget slik: ”Det er kanskje ikke noen gjenstand som betegner de siste hundre årene så godt som lampen. Den viser både utviklingen av design, men også hvordan hele det norske samfunnet utviklet seg fra å bruke stearinlys til et industrisamfunn med elektrisk lys. Vår oppgave var å designe en utstilling om en periode i norsk historie, modernismen, da det norske folk både endret måten de tenkte og levde på. 1900-tallet var de store omveltningenes århundre. Derfor rødfargen.” Kunstindustrimuseet i Oslo stengte dørene oktober 2016. Samlingen skal flyttes til det nye Nasjonalmuseet som opnar i 2020.

Les meir om modernisme og industridesign.

Læringsressurser

Stilhistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale