1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. Form og fargeChevronRight
 4. Stil og kunst i det offentlige romChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Stil og kunst i det offentlige rom

Dette er en interiøroppgave der du skal lære litt om modellbygging, lyssetting, foto og grafisk design. Oppgaven kan brukes i faget produksjon, men passer kanskje bedre til en fordypningsoppgave i faget yrkesfaglig fordypning på grunn av at omfanget er stort.

Foto av jaktinspirert café: Vinduer er laget av gelantinplater, elghode er av leire, kunstige blomster, og peisen er et bilde ut av en katalog. Selve modellen og interiøret er bygget av Capa-papp, og tapetet er «printet» på vanlige ark, for så å bli festet med spray lim.

Mål for oppgaven:

 • lære å legge fram ideen din profesjonelt for en kunde
 • forstå hvordan du kan benytte lyssetting og foto for å dokumentere eget arbeid
 • få erfaring med å finne fram til kunst ut fra et gitt tema
 • lære deg å benytte skissebok effektivt

Bakgrunn:

 • Du har fått en eksentrisk kunde (alder mellom 30 og 50 år), som har meget god økonomi og brenner for sin interesse innen ... (du bestemmer tema).
 • Kunden ønsker å åpne en kafé der det kan holdes konferanser og foredrag om temaet, og som ved å ha en viss interiørstil vil lokke til seg en kundegruppe av likesinnede. Kunden er også kunstinteressert og sier at en viktig del av dette prosjektet er å få tak i kunst knyttet til temaet. Det kan være illustrasjoner, malerier, grafikk, foto, filmer, skulpturer eller installasjonskunst.
 • Kunsten skal være en investering og må hentes inn fra kunstinstitusjoner, gallerier og kunstnere med godt renommé.

Oppdrag:

 • Foto av modell i fugleperspektiv
  Siden kunden har en tendens til å la seg rive med litt i meste laget når det gjelder interessefeltet sitt, har han/hun leid inn deg for å få det til å bli en stilfull kombinasjon av elementer og interiør i rommet.
 • Du bestemmer tema, men husk at kundens alder er mellom 30 og 50 år. (Kanskje kunden til og med er deg selv i en eldre og rikere versjon?)
 • Forslag til temaer: film, golf, jakt, litteratur, mote, hest, hund, en bestemt stilepoke, arkitektur, litteratur, journalistikk, musikk, økonomi, miljø, helse, forskning, bil, verdensrom etc.
 • Du bestemmer selv hvor stort lokalet skal være.
  Dette skal komme fram av plantegningen.

Bli kjent med kunden:

1. Bestem personlig info om kunde/kundeprofil:

 • Kundens navn (ikke et krav)
 • Interesse = tema for kafé/konferanse
 • Alder
 • Kjønn
 • Bosted
 • Ønsket beliggenhet for kafé/konferanselokale
 • Navn på kafé (ikke et krav, men kan være en fordel)

2. Lag en funksjonsanalyse ut fra kundeprofil:

 • Kundens ønsker
 • Muligheter for beliggenhet
 • Stor eller liten kundegruppe – stort eller lite lokale
 • Egen scene for konferanse eller omrokering av spisebord
 • Etc. ...

3. Velg kunst og interiør etter valgt tema:

 • Vurder ulike kunstverk: Se på gallerier, blogger, kunstneres hjemmesider.
 • Vurder interiør: Skal det være maksimalistisk eller minimalistisk? Skal det ha et tema eller være nøytralt?

4. Tegn en romplan, ta spesielt hensyn til

 • funksjonsanalysen
 • plass til bestilling, servering og konferanse/foredrag

Kundepresentasjon:

Steg 1

Du skal produsere en modell av en del av rommet. Modellen skal beskrive den stilen og den kunstretningen du ønsker å få fram. Modellen skal lyssettes for å gi dybde og stemning, for så å fotograferes og benyttes som hovedbilde i presentasjonen.

Steg 2

Du skal presentere din idé for kunden i form av et bokoppslag med modellbilde på forsiden. Skisser, kunstvalg, forklaringer/begrunnelser, illustrasjoner og materialprøver skal være med i oppslaget. På baksiden skal du ha en plantegning som viser oppbygging og innredning. Ta med kontaktinformasjonen din i oppslaget (navn og telefonnummer, eventuelt e-post og nettside). Du kan også hente inspirasjon til layout fra trykksaker som ikke nødvendigvis har med interiør å gjøre.

Gjør bevisste valg når det gjelder:

 • å ha en helhetlig stil som passer kundegruppen. Dette skal komme fram av skisser, forklaringer og ferdig presentasjonsprodukt. o hvordan du bygger modellen: Husk at den må kunne lyssettes. Modellen må ta seg godt ut på bilder. Den skal bygges med tanke på fotografi, ikke med tanke på å bli sett som en modell.
 • Prøv så godt du kan å få den til å se realistisk ut (se node om lyssetting).

Hva skal leveres?

 • Skissebok, presentasjonsmappe og modell
  Skissebok med prosess (inkludert forkastede ideer) og argumentasjon for valgene dine
 • Kundepresentasjon i form av et bokoppslag med illustrasjoner, tekst og hovedbilde av modell som er lyssatt for riktig stemning
 • Kort muntlig presentasjon av ferdig arbeid (5 min. + spørsmål)

Størrelse på bok

 • Minimum 20 x20cm (pr side)
 • Maksimum A3 (pr side)
 • Stor nok for å få med viktig innhold
 • Liten nok til å egne seg for post og oppbevaring.Skal oppgaven gjennomføres i faget prosjekt til fordyping kan følgende kompetansemål være relevante:

Kompetansemål (Vg3 interiør/presentasjon)

Interiørarbeid

Eleven skal kunne:

 • gjøre rede for og bruke prinsipper for belysning av rom
 • utføre interiøroppdrag og sette disse inn i en nasjonal og internasjonal kultur- og stilhistorisk sammenheng
 • bruke digitale verktøy, tegneutstyr, materialer og teknikker fagmessig

Presentasjon

Eleven skal kunne:

 • analysere kundebehov, veilede kunder og skissere interiørideer
 • dokumentere eget arbeid ut fra målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng
 • vise og forklare egen arbeidsprosess ved hjelp av skisser, foto, digitale verktøy, tekst og illustrasjoner

Læringsressurser

Form og farge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter