Hopp til innhold

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
  4. KvalitetssikringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kvalitetssikring

Et håndverksprodukt kan oppleves gjevt å holde i. Denne følelsen kommer gjerne av kvaliteten på produktet . At noe har god kvalitet vil si at produktet har de egenskapene vi ønsker. Det kan for eksempel være utseendet – form, farge og funksjonalitet, eller det kan gå på holdbarhet – materialvalg og produksjonsmetode.

Tommel opp

Kvalitetssikringssystem

Bedrifter av en viss størrelse overlater ikke kvalitetssikringen av produktene de leverer på markedet til den enkelte ansatte. De har et system for kvalitetssikring. I dette systemet settes det opp normer for hvordan produktet ellet tjenesten skal være. Dersom sluttresultatet ikke blir akkurat slik normene skulle tilsi, snakker vi om et avvik. En skulle tro at det da gjaldt å få færrest mulig avvik. Det er til en viss grad riktig. Men i en organisasjon med et velfungerende kvalitetssikringssystem gjelder det tvert om å rapportere flest mulig avvik. Bare gjennom en løpende forbedringsprosess kan produktene eller tjenestene utvikle seg, og derfor er det viktig at ingen i organisasjonen slutter å rapportere avvik.

Vurdering av faser i produksjonsprosessen

Når du starter yrkesutdanninga, er det derfor like godt å venne seg til å tenke kvalitetssikring allerede fra første skoledag. Det finnes flere kvalitetssikringssystemer, men de fleste omfatter hele produksjonsprosessen fra den første ideen skapes til produktet eller tjenesten er tatt i bruk. En grei modell å bruke er en som skjematisk inneholder fem ulike faser:

Dokumentasjon skal vi si mer om i et eget avsnitt. Men tenk hvor håpløst det er å diskutere forbedring av produktet eller arbeidsprosessen dersom vi ikke underveis har dokumentert hva vi har gjort.

Dette må ikke være noen statisk modell. Dersom vi i gjennomføringen av et prosjekt merker at vi i ideutvikling og planlegging ikke har tatt nok hensyn til om prosjektet kan ferdigstilles på en god måte, må vi ”gå tilbake til start” og korrigere ideen med utgangspunkt i de erfaringene vi har gjort oss i gjennomføringsfasen. På samme måte om vi har laget et produkt som ingen vil ha. Da må vi gå tilbake til ideutviklingsfasen med de nye impulsene vi har fått ved å teste produktet i markedet.

Gjennom dette første året i Design og håndverk skal du gjennomføre flere prosjekter. Gjør det til en vane å tenke nøye gjennom arbeidsprosessen du eller dere velger slik at du senere kan forklare den til andre. Forsøk å vurdere det resultatet du eller dere oppnådde opp mot de idéene dere hadde når dere hadde når du/dere startet prosessen. Dersom dere klarer å dokumentere avvik i arbeidsprosessen fra idé til ferdig produkt slik at det på dette grunnlaget er mulig å videreutvikle både arbeidsprosesser og produkter, har dere skapt deres eget kvalitetssikringssystem.

Læringsressurser

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter