Hopp til innhold

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
  4. Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon

Her finner dere forslag til en arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon. Dere kan selv velge ut enkelte undervisningsopplegg eller bruke hele planen. Det er satt opp forslag til tidsbruk på de ulike temaene. En av arbeidsperiodene er tverrfaglig, noe dere kan gjøre med flere av periodene.

Det er opp til lærerne hvordan dere ønsker bruke teori i de ulike periodene. Målet er at dere enkelt skal finne forslag til opplegg, som dere kan gjøre om og tilpasse til elevgruppen.

Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon inndelt i arbeidsperioder/ undervisningsopplegg

Tema/ innhald

Periode

Kompetansemål

Teori og oppgaver

3 uker, ca. 15 skoletimerBruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

Teori

Presentasjonsteknikk - Demonstrasjon av eit produkt

Oppgave

1 uke, ca. 5 skoletimer (3 skoletimer til teori og til å forberede, 2 skoletimer til demonstrasjon)Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov

Teori

Markedsundersøkelse

Oppgave

3 uker, ca. 13-15 skoletimer (ca. 10 skoletimer til oppgaven)Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov Gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet

Teori

Markedsføring og salg

Oppgaver

4 uker, ca. 20 skoletimer (minimum 15 skoletimer til selve oppgaven)Presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg

Teori

Dokumentasjon

Oppgaver

2 uker, ca. 10 skoletimer (minimum 5 skoletimer til "mappe" oppgaven)Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

Teori

Vurdering

Oppgave

1 uke, ca. 5 skoletimer (minimum 3 skoletimer til skriftlig arbeid).

Denne oppgaven kan man godt gjøre flere ganger i løpet av skoleåret, med ulike produkt.

Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov

Tverrfaglig oppgave (FYR) i

norsk og kvalitet og dokumentasjon

Teori

Markedsføring og salg

Oppgave

Profilering av eget produkt

Norsk: ca. 6 skoletimer

Kvalitet og dokumentasjon: ca. 15 skoletimer.

Se oppgavetekst.

Teori

Etikk

Oppgave

1,5 uker, ca. 7 skoletimer (ca. 5 skoletimer til selve oppgaven)Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

Teori

Stilhistorie

Oppgave

2 uker, ca. 10 skoletimer

Denne oppgaven passer godt som tverrfaglig oppgave sammen med for eksempel norsk.

Beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

Teori

Priskalkyle

Oppgave

1 uke, ca. 5 skoletimerBeregne pris på materialer, produkter og tjenester

Teori

Bruk av digitale verktøy

Å kommunisere med bilder

Oppgave

Oppgave; dokumentasjon

3 uker, ca. 15 skoletimer inkludert visning av film.Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

Teori

Kvalitetssikring

Oppgave

Oppgave i kvalitetssikring

1,5 uker, ca. 7 skoletimerDokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

Teori

Presentasjonsteknikk

Oppgave

Oppgave; Foredrag og digitale presentasjoner

1 uke, ca. 5 skoletimerBruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

Læringsressurser

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter