Hopp til innhold

 1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. Frisør-, blomster- og interiørdesignChevronRight
 4. Stil og kunst i det offentlige romChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Stil og kunst i det offentlige rom

Dette er en interiøroppgave der du skal lære litt om modellbygging, lyssetting, foto og grafisk design. Oppgaven kan brukes i faget produksjon, men passer kanskje bedre til en fordypningsoppgave i faget yrkesfaglig fordypning på grunn av at omfanget er stort.

Mål for oppgaven:

 • lære å legge fram ideen din profesjonelt for en kunde
 • forstå hvordan du kan benytte lyssetting og foto for å dokumentere eget arbeid
 • få erfaring med å finne fram til kunst ut fra et gitt tema
 • lære deg å benytte skissebok effektivt

Bakgrunn:

 • Du har fått en eksentrisk kunde (alder mellom 30 og 50 år), som har meget god økonomi og brenner for sin interesse innen ... (du bestemmer tema).
 • Kunden ønsker å åpne en kafé der det kan holdes konferanser og foredrag om temaet, og som ved å ha en viss interiørstil vil lokke til seg en kundegruppe av likesinnede. Kunden er også kunstinteressert og sier at en viktig del av dette prosjektet er å få tak i kunst knyttet til temaet. Det kan være illustrasjoner, malerier, grafikk, foto, filmer, skulpturer eller installasjonskunst.
 • Kunsten skal være en investering og må hentes inn fra kunstinstitusjoner, gallerier og kunstnere med godt renommé.

Oppdrag:

 • Foto av modell i fugleperspektiv
  Foto av modell i fugleperspektiv
  Siden kunden har en tendens til å la seg rive med litt i meste laget når det gjelder interessefeltet sitt, har han/hun leid inn deg for å få det til å bli en stilfull kombinasjon av elementer og interiør i rommet.
 • Du bestemmer tema, men husk at kundens alder er mellom 30 og 50 år. (Kanskje kunden til og med er deg selv i en eldre og rikere versjon?)
 • Forslag til temaer: film, golf, jakt, litteratur, mote, hest, hund, en bestemt stilepoke, arkitektur, litteratur, journalistikk, musikk, økonomi, miljø, helse, forskning, bil, verdensrom etc.
 • Du bestemmer selv hvor stort lokalet skal være.
  Dette skal komme fram av plantegningen.

Bli kjent med kunden:

 1. Bestem personlig info om kunde/kundeprofil:
  • Kundens navn (ikke et krav)
  • Interesse = tema for kafé/konferanse
  • Alder
  • Kjønn
  • Bosted
  • Ønsket beliggenhet for kafé/konferanselokale
  • Navn på kafé (ikke et krav, men kan være en fordel)
 2. Lag en funksjonsanalyse ut fra kundeprofil:
  • Kundens ønsker
  • Muligheter for beliggenhet
  • Stor eller liten kundegruppe – stort eller lite lokale
  • Egen scene for konferanse eller omrokering av spisebord
  • Osv. ...
 3. Velg kunst og interiør etter valgt tema:
  • Vurder ulike kunstverk: Se på gallerier, blogger, kunstneres hjemmesider.
  • Vurder interiør: Skal det være maksimalistisk eller minimalistisk? Skal det ha et tema eller være nøytralt?
 4. Tegn en romplan, ta spesielt hensyn til
  • funksjonsanalysen
  • plass til bestilling, servering og konferanse/foredrag

Kundepresentasjon:

Steg 1

Du skal produsere en modell av en del av rommet. Modellen skal beskrive den stilen og den kunstretningen du ønsker å få fram. Modellen skal lyssettes for å gi dybde og stemning, for så å fotograferes og benyttes som hovedbilde i presentasjonen.

Steg 2

Du skal presentere din idé for kunden i form av et bokoppslag med modellbilde på forsiden. Skisser, kunstvalg, forklaringer/begrunnelser, illustrasjoner og materialprøver skal være med i oppslaget. På baksiden skal du ha en plantegning som viser oppbygging og innredning. Ta med kontaktinformasjonen din i oppslaget (navn og telefonnummer, eventuelt e-post og nettside). Du kan også hente inspirasjon til layout fra trykksaker som ikke nødvendigvis har med interiør å gjøre.

Gjør bevisste valg når det gjelder:

 • å ha en helhetlig stil som passer kundegruppen. Dette skal komme fram av skisser, forklaringer og ferdig presentasjonsprodukt. o hvordan du bygger modellen: Husk at den må kunne lyssettes. Modellen må ta seg godt ut på bilder. Den skal bygges med tanke på fotografi, ikke med tanke på å bli sett som en modell.
 • Prøv så godt du kan å få den til å se realistisk ut (se node om lyssetting).

Hva skal leveres?

 • Skissebok, presentasjonsmappe og modell
  Skissebok, presentasjonsmappe og modell
  Skissebok med prosess (inkludert forkastede ideer) og argumentasjon for valgene dine
 • Kundepresentasjon i form av et bokoppslag med illustrasjoner, tekst og hovedbilde av modell som er lyssatt for riktig stemning
 • Kort muntlig presentasjon av ferdig arbeid (5 min. + spørsmål)

Størrelse på bok

 • Minimum 20 x20cm (pr side)
 • Maksimum A3 (pr side)
 • Stor nok for å få med viktig innhold
 • Liten nok til å egne seg for post og oppbevaring.Skal oppgaven gjennomføres i faget prosjekt til fordyping kan følgende kompetansemål være relevante:

Kompetansemål (Vg3 interiør/presentasjon)

Interiørarbeid

Eleven skal kunne:

 • gjøre rede for og bruke prinsipper for belysning av rom
 • utføre interiøroppdrag og sette disse inn i en nasjonal og internasjonal kultur- og stilhistorisk sammenheng
 • bruke digitale verktøy, tegneutstyr, materialer og teknikker fagmessig

Presentasjon

Eleven skal kunne:

 • analysere kundebehov, veilede kunder og skissere interiørideer
 • dokumentere eget arbeid ut fra målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng
 • vise og forklare egen arbeidsprosess ved hjelp av skisser, foto, digitale verktøy, tekst og illustrasjoner

Læringsressurser

Frisør-, blomster- og interiørdesign

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter