Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidstegning

Arbeidstegninger er et nødvendig utgangspunkt når noe skal produseres. De skal bokstavelig talt gi et klart bilde av det som skal lages, med mål og i målestokk.

Arbeidstegninger av industrielle detaljer. Foto.

Vi begynner gjerne med løse skisser som vi utvikler videre til klare og nøyaktige arbeidstegninger som viser gjenstanden sett forfra, fra siden og ovenfra. Ved å utvikle arbeidstegningene skritt for skritt får du etter hvert fram den formen du vil at gjenstanden skal ha. Til slutt sitter du med en nøyaktig målsatt tegning av produktet.

Arbeidstegninger med mål kan brukes til å beregne materiale for bruk til egne produkter, og de kan være til hjelp når du skal visualisere egne idéer overfor kunder eller andre medarbeidere.

Målestokk

Arbeidstegning med linjal, passer og penn. Foto.

Målestokk er det vi kaller forholdet mellom tegningen og gjenstanden som skal produseres. Å tegne i målestokk 1:2 vil si at 1 cm på tegningen tilsvarer 2 cm i virkeligheten. Navnet viser egentlig til en stokk med en skala for måling av lengde.

Når vi lager en arbeidstegning, gjelder det å velge en målestokk som det er praktisk å arbeide med. Små gjenstander kan tegnes i full størrelse eller også forstørres på arbeidstegningen. Men for større gjenstander vil det være upraktisk eller direkte umulig å lage arbeidstegninger i full størrelse. Da gjelder det å velge en hensiktsmessig målestokk, og den bør være oppgitt i hele tall som er lette å dele.

Digitale arbeidstegninger

Designer jobber i et tegneprogram. Foto.

Det finnes i dag en rekke dataprogrammer som kan brukes til å lage digitale arbeidstegninger. Du vil kunne lage en tegning og rotere den på skjermen slik at du ser gjenstanden fra alle kanter. Det betyr at du har en tegning der du kan velge å se gjenstanden rett forfra (oppriss), ovenfra (grunnriss) eller fra siden (sideriss).

Rosa stol plassert inn i et tegnet rom. Foto

Du vil også kunne kombinere egne tegninger med 3D modeller. Det er nesten ingen grenser for hva du kan gjøre digitalt.

Læringsressurser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter